Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
KoPÚ v k. ú. Podbořanský Rohozec u Hradiště II 05.12.2017
Příkazní smlouva na provedení činnosti koordinátora BOZP 05.12.2017
Zajištění výkonu technického dozoru stavebníka a dalších investorsko-inženýrských činností ve výstavbě pro SPÚ, Pobočku Semily při realizaci staveb polních cest VPC15 a VPC2 v k.ú. Dolní Sytová 05.12.2017
Kácení a ořez stromů v Jihomoravském kraji 2017-2020 04.12.2017
KoPÚ Čelivo 04.12.2017
KoPÚ v k. ú. Podbořanský Rohozec u Hradiště I 04.12.2017
Projekty pro realizaci společných zařízení - okres Náchod 2017 04.12.2017
SC - smlouva o dílo AD - projekty na realizaci PSZ 04.12.2017
SC - smlouva o dílo - Projekty na realizaci PSZ 04.12.2017
Oprava komunikace na pozemku pč. 672 v k. ú. Kozmice 01.12.2017
OL-Dodatek č. 3_KoPÚ Paršovice 30.11.2017
Smlouva o dílo - PD vč. GTP v k.ú. Bělá ve Slezsku 30.11.2017
Vrábče, polní cesta C1, přeložka kabelů NN 30.11.2017
Zpracování geotechnického průzkumu v rámci KoPÚ Dobré a KoPÚ Hlinné u Dobrého 30.11.2017
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Salačova Lhota 29.11.2017
Objednávka HOZ Olešnice 29.11.2017
Oprava střech po vichřici „Herwart“ 29.11.2017
Stočné kanalizace Stará Voda 29.11.2017
KoPÚ části k. ú. Konětopy u Pnětluk a částí k. ú. Markvarec u Hřivic, Hřivice a Solopysky u Loun 28.11.2017
Nákup a dodávka DHM pro KPÚ pro Karlovarský kraj a Pobočky Cheb a karlovy Vary 27.11.2017