Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Příkazní smlouva o poskytování právních služeb („sporná“ agenda) SA č. 19/11 13.08.2019
Smlouva o dílo číslo 628-2019-505205 - „Vytýčení části schválených návrhů KoPÚ Mojkov, Kosmo, Žíchovec a Němčice u Netolic“ 13.08.2019
Smlouva o dílo - Polní cesta HC7 v k.ú. Medlov u Uničova 13.08.2019
Smlouva o dílo: Rekonstrukce polních cest HPC3 a VPC4 s příkopy SP1 a SP2 a IP9 v k.ú. Verneřice 13.08.2019
Příkazní smlouva - Technický dozor stavebníka pro stavbu - Rekonstrukce polních cest HPC3 a VPC4 s příkopy SP1 a SP2 a IP9 v k.ú. Verneřice 12.08.2019
Rámcová dohoda na zpracování znaleckých posudků v rozsahu činností Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj 2019 - 2020 12.08.2019
Realizace lokálních biocenter BC 4 a BC 6 v k.ú. Nová Ves II. a BC 2A v k.ú. Rostoklaty 12.08.2019
Smlouva o dílo - Inženýrsko-geologický průzkum v k.ú. Šonov u Broumova 12.08.2019
Smlouva o dílo Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm 12.08.2019
SoD č. 15/2019-504202, Vytýčení vlastnické hranice pozemků včetně trvalé stabilizace po KoPÚ 12.08.2019
Příkazní smlouva - Technický dozor stavebníka pro stavbu: Krajinotvorná nádrž a výsadba zeleně v k.ú. Vranovice - I. etapa 09.08.2019
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Roseč 09.08.2019
Smlouva o dílo - Vytyčení po KoPÚ - okres Chrudim 2019 09.08.2019
Vytyčení po pozemkových úpravách - objednávka č. 6 09.08.2019
objednávka ekologického auditu - nemovité věci v k.ú. Hlinka, Osoblaha a Sádek u Dívčího Hradu, původní uveřejnění dne 20.8.2019 07.08.2019
objednávka ekologického auditu - nemovité věci v k.ú. Hlinka, Sádek u Dívčího Hradu, Osoblaha, okres Bruntál 07.08.2019
Příkazní smlouva TDI na stavbu "Polní cesta RCH2 Obděnice" 07.08.2019
Smlouva o dílo č. 497-2019-529101 -Zpracování geotechnického průzkumu v k.ú. Rudné a Vysoká Pec u Nejdku 07.08.2019
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lověšice u Přerova 06.08.2019
Smlouva o dílo na realizaci stavby Polní cesty VC8a a VC9 v k.ú. Malá Bystřice 06.08.2019