Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o dílo - Odstranění skládky pneumatik z pozemků p.č. 1893 a 1886/1 v k.ú. Šluknov 21.03.2019
Smlouva o prodeji podniku č. 2927/94 - Dodatek č. 40/19 21.03.2019
Dohoda o vypořádní závazků - Prováděcí smlouva č. 1 - Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj - geodetické služby pro pobočky na rok 2018, část 1 - Vytýčení pozemků v okresech Olomouc, Prostějov a Přerov 20.03.2019
Dohoda o vypořádní závazků - Prováděcí smlouva č. 2 - Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj - geodetické služby pro pobočky na rok 2018, část 1 - Vytýčení pozemků v okresech Olomouc, Prostějov a Přerov 20.03.2019
Smlouva o dílo - Stavba polní cesty HPC9 v k.ú. Ohrazenice u Turnova 20.03.2019
Smlouva o dílo - Vytyčení po KoPÚ - okres Kutná Hora (2019) 20.03.2019
SoD č. 3/2019-504202, Vytýčení vlastnické hranice včetně trvalé stabilizace po ukončené KoPÚ 20.03.2019
SoD č. 5/2019-504202, oprava kapličky v Horšovském Týně, opakované uveřejnění Smlouvy z důvodu ochrany osobních údajů, původní uveřejnění bylo provedeno dne 20.03.2019 20.03.2019
Smlouva o dílo - Malý Újezd - PC C2 a C32 s odvodněním 19.03.2019
Smlouva o dílo Polní cesta C7 v k.ú. Velká Losenice 19.03.2019
Smlouva o poskytování služeb: Zajištění SW maintenance na produkt Kofax express desktop 19.03.2019
Smlouva o provádění úklidových služeb - Provádění úklidových služeb na Pobočce Trutnov 19.03.2019
TDS na "Realizace prvků PSZ v k.ú. Vysoká Libyně" včetně BOZP 19.03.2019
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zprostředkování Benefitů 18.03.2019
Dodatek č. 3 a SOD Komplexní pozemkové úpravy Dolní Lhota u Luhačovic vč. dodatků 1 a 2 18.03.2019
Oprava mlýnského náhonu v k. ú. Odry III. 18.03.2019
Smlouva o dílo na zhotovení stavby - Realizace opravy hráze rybníka Dívčí Hrad - opakované uveřejnění smlouvy o dílo z důvodu ochrany osobních údajů, původní uveřejnění bylo provedeno dne 21.3.2019, ID 8542499 18.03.2019
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ Údržba HOZ Opatovice II. etapa 18.03.2019
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HZZ COO – oprava česlí, střední větev DN 1400 18.03.2019
Smlouva o dílo - Výkon autorského dozoru projektanta při stavbě cest C37, C39 a C43 v k.ú. Vyskeř 18.03.2019