Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Část 2) Vypracování PD pro stavební povolení a pro výstavbu - rekonstrukci polní cesty DC 2 v k.ú. Filipova Huť 09.10.2017
Část 2 - Vytyčení hranic pozemků po KoPÚ v okrese Opava 09.10.2017
Nákup policových regálů pro archiv Pobočky Teplice 09.10.2017
Smlouv ao dílo o provedení udržovacích prací a oprav na stavbách HOZ Blatnice, Nýřany 09.10.2017
Vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hlavatce, Vyhnanice 09.10.2017
Vytyčení po KoPÚ v okrese České Budějovice - rok 2017 - 2. etapa 09.10.2017
Zpracování projektové dokumentace na demolici objektu v k.ú. Rájov u Třískolup 09.10.2017
Geodetické práce pro Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj 4/2017 06.10.2017
Prováděcí smlouva č. 1283-2017-541201 06.10.2017
Realizace PSZ v k. ú. Chvalšiny (VPC 1) 06.10.2017
Smlouva o dílo - Jednoduché pozemkové úpravy pro upřesnění přídělů v k.ú. Prasek 06.10.2017
Technický dozor investora pro stavbu: Revitalizace melioračních odpadů RO1 a RO2, vč. výsadeb IP8a a IP8b v k.ú. Milenov 06.10.2017
Zajištění servisních služeb, pneuservisu a oprav vozidel pro SPÚ, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj 06.10.2017
Zajištění služeb pro workshop zaměstnanců SPÚ – KPÚ pro Kraj Vysočina 06.10.2017
Objednávka - přidělení zaměstnanců (nástup listopad 2017) 05.10.2017
Smlouva o poskytování služeb k zajištění provozu HOZ ČOS Borkovická Blata 05.10.2017
Komplexní pozemkové úpravy s upřesněním a rekonstrukcí přídělů v k.ú. Radkov u Moravské Třebové 04.10.2017
Technický dozor investora nad realizací PSZ v k. ú. Chvalšiny (VPC 1) 04.10.2017
Výzva č. 5 k provedení geodetických služeb v okrese Kroměříž dle rámcové smlouvy č. 600-2016-525101 04.10.2017
Analýza odtokových poměrů povodí Vojenického potoka 03.10.2017