Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Zajištění služeb pro poradu ředitelů KPÚ s vedením SPÚ 24.11.2016
„Cesty NC9 a NC26 v k. ú. Lažiště“ 23.11.2016
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Pornice 23.11.2016
Část 1 – Specialista ICT koncepce 22.11.2016
Komplexní pozemkové úpravy Rybná nad Zdobnicí 22.11.2016
PD - Polní cesty Seldiště ke Štěticům 22.11.2016
Příkazní smlouva-koordinátor BOZP pro stavby: HPC1 v k.ú.Arnoltice, C2 a Průleh1 s Příkopem3 v k.ú.Růžová 22.11.2016
Příkazní smlouva-TDS pro stavby: HPC1 v k.ú. Arnoltice, C2 a Průleh1 s Příkopem3 v k.ú.Růžová 22.11.2016
Dodávka tabletů a příslušenství 21.11.2016
Hrádek - udržovací práce HOZ 21.11.2016
Rekonstrukce polní cesty RCH 1 v k.ú. Myslotín 21.11.2016
Komplexní zajištění služeb vydávání a správy elektronických certifikátů 18.11.2016
Technický dozor investora pro stavbu: „Polní cesta C2 s IP26 a vodohospodářská opatření IP28 a IP25 v k.ú. Rakov u Hranic a k.ú. Horní Nětčice“ 18.11.2016
Technický dozor investora pro stavbu: „Realizace stavby LBC7 a polních cest VC14, VC15a a VC15b v k.ú. Bílý Potok“ 18.11.2016
„Komplexní pozemkové úpravy Lukavice, Výsonín a Vížky“ 16.11.2016
"Komplexní pozemkové úpravy Lukavice, Výsonín, Vížky" 16.11.2016
"Komplexní pozemkové úpravy Lukavice, Výsonín, Vížky" 16.11.2016
KoPÚ Chotouchov-výkup pozemku PK 195/23 16.11.2016
Studie odtokových poměrů před zpracováním KoPÚ v k.ú. Běleč u Litně 16.11.2016
Vodohospodářské opatření Žim - Záhoří 16.11.2016