Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o dílo Vodní nádrž Habr v k.ú. Krokočín 11.06.2019
Smlouva o dílo - Zpracování geotechnického průzkumu v katastrálním území Nová Dědina u Uničova 11.06.2019
Smlouva o poskytování tiskových služeb 11.06.2019
SoD - KoPÚ Bohutín 11.06.2019
SoD - KoPÚ Rtišovice 11.06.2019
Přikazní smlouva na zajištění TDS při výstavbě vodní nádrže Habr v k. ú. Krokočín 10.06.2019
Rámcová dohoda - Objednávka č. 24 - kácení porostu v k.ú. Prostřední Rokytnice 10.06.2019
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Hlásnice u Šternberka 10.06.2019
Zpracování předběžného geotechnického průzkumu pro VHO v k. ú. Palkovice 10.06.2019
Dodatek č. 5 SoD KoPÚ Doubravice - oprava písařské chyby 07.06.2019
Smlouva o dílo - Studie určení parametrů zvláštní povodně a vymezení území ohroženého zvláštní povodní pro toto vodní dílo: Ochranná retenční nádrž Lichnov II 07.06.2019
SoD č. 9/2019-504202, geodetické práce po KoPÚ 07.06.2019
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hlubočec 06.06.2019
Objednávka č. 409-2019-504101 Sezónní údržba pozemků 2019 06.06.2019
Příkazní smlouva - TDS Polní cesty a PEO Krajníčko opakované uveřejnění z důvodu předchozí nesprávné anonimizace, původní uveřejnění bylo 10.6.2019 06.06.2019
Dohoda o vypořádání závazků ke smlouvě o dílo č. 723-2018-541101 na zpracování komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Brniště, původní smlouva uzavřena a zveřejněna 15.6.2018 05.06.2019
Dohoda o vypořádání závazků ke smlouvě o dílo č. 724-2018-541101 na zpracování komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Velký Grunov, původní smlouva uzavřena a zveřejněna 15.6.2018 05.06.2019
Rámcová dohoda - Zajištění údržby nepronajatých pozemků v Moravskoslezském kraji 05.06.2019
Smlouva o dílo o provedení opravy stavby HOZ Údržba HOZ Malý Malahov 05.06.2019
Smlouva o dílo - Projektová dokumentace na VHO opatření v k.ú. Bynovec 05.06.2019