Smlouva: Komplexní pozemková úprava Hosov

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 10055
Datum uzavření smlouvy: 10.10.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 790 160,00
Cena v Kč vč. DPH: 2 166 094,00
Zadávací řízení: Komplexní pozemková úprava Hosov

Název (předmět)

Komplexní pozemková úprava Hosov

Schválil / podepsal

VYS-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexní pozemkové úpravy (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Hosov, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č.357/2013 Sb. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí. Předpokládaný obvod KoPÚ je 363 ha. V obvodu se nachází neřešené pozemky, které tvoří část lesního komplexu. Do obvodu byly zařazeny z důvodu nesouladu mezi skutečností a evidencí v mapě. Výměra řešených pozemků je 317 ha.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Kraj Vysočina
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy