Smlouva: Smlouva o provedení udržovacích a stavebních prací na stavbě HOZ "Údržba HOZ Soběsuky"

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 15144
Evidenční číslo: 0068-D1-21-206
Datum uzavření smlouvy: 04.10.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 190 544,39
Cena v Kč vč. DPH: 230 558,71
Zadávací řízení: Údržba HOZ Soběsuky

Název (předmět)

Smlouva o provedení udržovacích a stavebních prací na stavbě HOZ "Údržba HOZ Soběsuky"

Schválil / podepsal

Ústředí-VZ

Stručný popis

Předmětem zakázky je provedení udržovacích prací v k.ú. Soběsuky u Nepomuka, obec Neurazy, ORP Nepomuk, povodí Vltavy, okres Plzeň-jih – oprava 4 kontrolních šachet, 2 vtokových objektů a pročištění objektu stavby vodního díla – hlavní odvodňovací zařízení (HOZ) v celkové délce 0,080 km k zajištění provozuschopnosti a obnovení funkčnosti HOZ v majetku státu a příslušnosti hospodařit SPÚ.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy