Smlouva: Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ "Údržba HOZ Prostějovsko a Přerovsko"

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 15149
Evidenční číslo: 0062-D1-21-206
Datum uzavření smlouvy: 04.10.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 159 386,50
Cena v Kč vč. DPH: 192 857,67
Zadávací řízení: Údržba HOZ Prostějovsko a Přerovsko

Název (předmět)

Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ "Údržba HOZ Prostějovsko a Přerovsko"

Schválil / podepsal

Ústředí-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění je provedení udržovacích prací v k.ú. Drahotuše, obec Hranice, ORP Hranice; k.ú. Přerov, obec Dluhonice, k.ú. Hradčany na Moravě, obec Hradčany, ORP Přerov; k.ú. Obědkovice, obec Obědkovice, k.ú Krumsín, obec Krumsín, ORP Prostějov; povodí Moravy - vysečení divokého porostu a vodního rostlinstva. Veškerý pokosený porost bude vyhrabán, uložen na břehové hrany nebo odvezen a ekologicky zlikvidován v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., v platném znění. Práce budou provedeny na 5 objektech staveb vodních děl – hlavních odvodňovacích zařízeních (HOZ) v celkové délce 2,982 km, k zajištění provozuschopnosti a obnovení funkčnosti HOZ v majetku státu a příslušnosti hospodařit SPÚ.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy