Smlouva: Smlouva o dílo č. 18/2021/504203 - KoPÚ v k.ú. Pačejov

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 15127
Evidenční číslo: 18/2021/504203 Šm
Datum uzavření smlouvy: 04.10.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 2 259 050,00
Cena v Kč vč. DPH: 2 733 450,50
Zadávací řízení: KoPÚ v k.ú. Pačejov

Název (předmět)

Smlouva o dílo č. 18/2021/504203 - KoPÚ v k.ú. Pačejov

Schválil / podepsal

PLK-VZ

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Pačejov, včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu a vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí.
Díl bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkové úpravy a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv a dále jako neopomenutelný podklad pro územní plánování.

Celkový rozsah služeb – zpracování návrhu KoPÚ činí 382 ha.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Plzeňský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy