Smlouva: Smlouva o poskytování služeb k zajištění provozu a údržby staveb k závlaze pozemků k VZ: Zajištění provozu závlahové soustavy "Brod-Bulhary-Valtice 1. stavba"

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 15726
Datum uzavření smlouvy: 29.11.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 7 979 099,00
Cena v Kč vč. DPH: 9 654 709,79
Zadávací řízení: Zajištění provozu závlahové soustavy "Brod-Bulhary-Valtice 1. stavba"

Název (předmět)

Smlouva o poskytování služeb k zajištění provozu a údržby staveb k závlaze pozemků k VZ: Zajištění provozu závlahové soustavy "Brod-Bulhary-Valtice 1. stavba"

Schválil / podepsal

ústředí-VZ

Stručný popis

225/2002 Sb., o podrobném vymezení staveb k vodohospodářským melioracím pozemků a jejich částí a způsobu a rozsahu péče o ně, v souladu s příslušnou částí technických norem (zejména TNV 75 4933, TNV 75 4934, ČSN 69 0012, ČSN EN 50 110-1), podle příslušných zvláštních právních předpisů (např. vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl) a v souladu s dalšími právními předpisy či rozhodnutími správních úřadů vztahujícími se na péči a provoz těchto vodních děl.
Předmětem plnění je dále poskytování Služeb souvisejících se zajištěním odběrných míst elektrické energie a se zajištěním dodávek elektrické energie v hladině vysokého napětí pro provoz hlavních závlahových zařízení. Specifikace odběrných míst pro stavby k závlaze pozemků je uvedena v Příloze č. 1 Návrhu smlouvy.
Předmětem plnění je dále poskytování vybraných služeb ad hoc pro případ havárie zařízení či jiných situací, které je nutno řešit bezodkladně z důvodu zajištění kontinuálního provozu zařízení.
Podrobný popis předmětu veřejné zakázky, včetně stanovení rozsahu požadovaných služeb je uveden v návrhu smlouvy, který je nedílnou součástí této zadávací dokumentace jako Příloha č. 2 (dále jen „návrh smlouvy“).
Příloha č. 2 návrhu smlouvy (Seznam dokumentace k závlaze pozemků) je pouze seznamem dostupných dokladů k předmětu zakázky. Doklady nejsou součástí zadávací dokumentace, zadavatel je předloží vybranému dodavateli po podpisu smlouvy.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy