Smlouva: Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ "Údržba HOZ Stebno"

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 15697
Evidenční číslo: 0094-D1-21-206
Datum uzavření smlouvy: 25.11.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 147 530,00
Cena v Kč vč. DPH: 178 511,30
Zadávací řízení: Údržba HOZ Stebno

Název (předmět)

Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ "Údržba HOZ Stebno"

Schválil / podepsal

Ústředí-VZ

Stručný popis

Předmětem zakázky je provedení udržovacích prací v k.ú. Malměřice, Stebno u Petrohradu, Krty, obec Blatno, Kryry a Krty, ORP Podbořany, Rakovník, povodí Ohře, okres Louny, Rakovník – odstranění popadaných a vyvrácených stromů na pěti objektech staveb vodních děl – hlavních odvodňovacích zařízení (HOZ) v celkové délce 0,450 km k zajištění provozuschopnosti a obnovení funkčnosti HOZ v majetku státu a příslušnosti hospodařit SPÚ.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy