Smlouva: Objednávka - Zavedení technologie Robotické automatizace procesů

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 15657
Evidenční číslo: SPU 432631/2021
Datum uzavření smlouvy: 22.11.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 120 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 145 200,00
Zadávací řízení: Zavedení technologie Robotické automatizace procesů

Název (předmět)

Objednávka - Zavedení technologie Robotické automatizace procesů

Schválil / podepsal

Ústředí-VZ

Stručný popis

Zavedení technologie Robotic Process Automation (dále též jen „RPA“ – Robotická automatizace procesů)
Proof of Concept RPA - ověření funkčnosti a přínosu RPA pro potřeby SPÚ, resp. pro sledování, zda z pohledu uživatele je konkrétní aplikace funkční a lze s aplikací pracovat aplikačními prostředky a nástroji, které má uživatel k dispozici a mít tak ucelený přehled o stavu a kvalitě poskytovaných služeb a aplikací uživatelům. PoC RPA je stanovena v rozsahu nasazení funkčních dvou scénářů, kde bude robot pracovat se dvěma vybranými aplikacemi s webovým rozhraním dle výběru SPÚ.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy