Smlouva: Smlouva číslo 1529-2021-505205 o realizaci překládky sítě elektronických komunikací - KoPÚ Vitějovice - Protipovodňová hráz

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 15654
Datum uzavření smlouvy: 22.11.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 141 704,00
Cena v Kč vč. DPH: 141 704,00
Zadávací řízení: Protipovodňová hráz - KoPÚ Vitějovice - Překládka telefonního kabelu

Název (předmět)

Smlouva číslo 1529-2021-505205 o realizaci překládky sítě elektronických komunikací - KoPÚ Vitějovice - Protipovodňová hráz

Schválil / podepsal

JČ-VZ

Stručný popis

Zajištění překládky sítě elektronických komunikací (podzemní telefonní vedení) jako nezbytné podmínky realizace části společných zařízení, a to protipovodňové zemní hráze označené jako stavební objekt SO 05 – „Protipovodňová zemní hráz NPZH1“, v souladu se schváleným návrhem komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Vitějovice.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Jihočeský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy