Smlouva: Příkazní smlouva číslo 1527-2021-505205 - Polní cesta HPC 1 - KoPÚ Malovice u Netolic - TDS

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 15604
Datum uzavření smlouvy: 16.11.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 150 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 181 500,00
Zadávací řízení: Polní cesta HPC 1 - KoPÚ Malovice u Netolic - TDS, koordinátor bezpečnosti práce

Název (předmět)

Příkazní smlouva číslo 1527-2021-505205 - Polní cesta HPC 1 - KoPÚ Malovice u Netolic - TDS

Schválil / podepsal

JČ-VZ

Stručný popis

Zajištění činnosti technického dozoru stavebníka a zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti práce na stavbě části společných zařízení, a to polní cesty označených jako stavební objekt SO 101 polní cesta HPC 1 včetně sjezdů na okolní pozemky a výsadby doprovodné zeleně, v souladu se schváleným návrhem komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Malovice u Netolic.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Jihočeský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy