Smlouva: Smlouva na zajištění a výsadbu zeleně - Realizace LBK 7 – část 1 v k.ú. Osoblaha

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 21055
Datum uzavření smlouvy: 14.11.2023
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 3 553 241,65
Cena v Kč vč. DPH: 4 299 422,40
Zadávací řízení: Realizace lokálního biokoridoru LBK 7 – část 1 v k.ú. Osoblaha

Název (předmět)

Smlouva na zajištění a výsadbu zeleně - Realizace LBK 7 – část 1 v k.ú. Osoblaha

Schválil / podepsal

MSK-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění této veřejné zakázky je realizace prvku společných zařízení navržených v komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Osoblaha, a to:
Výsadba části lokálního biokoridoru LBK 7 na pozemku parc. č.1342 v k.ú. Osoblaha o výměře 39867 m2, vč. 3leté následné péče. Vnější část biokoridoru je tvořen výsadbou 2990 ks keřů ve dvou řadách o délce 1495 m. Vnitřní část biokoridoru bude vysázena lesnickým způsobem z 12760 ks listnatých stromů. V místech hospodářských sjezdů z přilehlé polní cesty C2 budou výsadby přerušeny travnatým pásem o šířce cca 12 m (6 ks). Výsadby budou chráněny drátěnou oplocenkou o celkové délce 3305 m.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Moravskoslezský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy