Smlouva: Objednávka - pokácení 14 ks stromů v okrese Šumperk

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 21024
Datum uzavření smlouvy: 10.11.2023
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 52 600,00
Cena v Kč vč. DPH: 63 646,00

Název (předmět)

Objednávka - pokácení 14 ks stromů v okrese Šumperk

Schválil / podepsal

OL-S

Stručný popis

Jedná se o pokácení 14 ks stromů postupným způsobem, včetně změření vytěženého dřeva, likvidace dřevní hmoty a úklidu pozemků, s následujícím upřesněním:
- pokácení 3 ks zeravu západního a 1 ks smrku pichlavého na pozemku parc.č. 989/2 v k.ú. Rejhotice, obec Loučná nad Desnou na základě rozhodnutí OÚ Loučná nad Desnou č.j.: OULO-0543/2023 ze dne 28. 3. 2023
- pokácení 2 ks smrku pichlavého a 1 ks jasanu ztepilého na pozemku parc.č. 147 v k.ú. Kociánov, obec Loučná nad Desnou na základě rozhodnutí OÚ Loučná nad Desnou č.j.: OULO-1744/2023 ze dne 25. 9. 2023 a na základě vyhlášky č. 222/2014 Sb., § 3 odst. a)
- pokácení 1 ks ořešáku královského na pozemku parc.č. 148 v k.ú. Kociánov, obec Loučná nad Desnou na základě vyhlášky č. 222/2014 Sb., § 3 odst. d)
- pokácení 6 ks smrku ztepilého na pozemku parc.č. 156 v k.ú. Labe, obec Jindřichov na základě oznámení ze dne 25. 10. 2023 dle zákona č. 114/1992 Sb., § 8 odst. 2)

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Olomoucký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy