Smlouva: Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ Údržba HOZ 65b Třeština

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 8789
Evidenční číslo: 0046-D1-19-206
Datum uzavření smlouvy: 12.04.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 67 421,00
Cena v Kč vč. DPH: 81 579,41
Zadávací řízení: Údržba HOZ 65b Třeština

Název (předmět)

Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ Údržba HOZ 65b Třeština

Schválil / podepsal

Ústředí-VZ

Stručný popis

Provedení udržovacích prací v k. ú. Třeština, obec Třeština - Háj, okres Šumperk na stavbě vodního díla – hlavní odvodňovací zařízení (HOZ) – průběžné odstraňování bobřích hrází vybudovaných bobrem evropským v korytě HOZ na pozemku p.č. 2160 k.ú. Třeština. Odstraňování proběhne v souladu s výjimkou, kterou vydal Krajský úřad pro Olomoucký kraj ve formě opatření obecné povahy ze dne 2. 5. 2014, čj. 42224/2014. Odstraňování hrází bude prováděno opakovaně dle potřeby, tj. na základě jejich znovuobnovení bobrem a bude provedeno pomocí mechanizace. Práce budou provedeny na jednom objektu HOZ, v délce 0,200 km, k zajištění provozuschopnosti a obnovení funkčnosti HOZ v majetku státu a příslušnosti hospodařit SPÚ.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy