Smlouva: Smlouva o dílo - Polní cesta HPC 2 - KoPÚ Malovice u Netolic

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 8728
Datum uzavření smlouvy: 03.04.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 3 403 040,00
Cena v Kč vč. DPH: 4 117 679,00
Zadávací řízení: Polní cesta HPC 2 - KoPÚ Malovice u Netolic

Název (předmět)

Smlouva o dílo - Polní cesta HPC 2 - KoPÚ Malovice u Netolic

Schválil / podepsal

JČ-VZ

Stručný popis

Předmětem podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Polní cesta HPC 2 - KoPÚ Malovice u Netolic“ je realizace části společných zařízení, a to polní cesty označené jako stavební objekt SO 102 polní cesta HPC 2 včetně sjezdů na okolní pozemky a výsadby doprovodné zeleně, v souladu se schváleným návrhem komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Malovice u Netolic.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
  • Název oddělení: KPÚ pro Jihočeský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy