Smlouva: Dohoda o vypořádání závazků ke Smlouvě o dílo č. 1070-2015-541204 - Zpracování návrhu KoPÚ v k.ú. Nedaříž, původní zveřejnění dne 07.09.2016

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 501
Datum uzavření smlouvy: 11.04.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ano
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 529 500,00
Cena v Kč vč. DPH: 640 695,00
Zadávací řízení: Zpracování návrhu KoPÚ v k.ú. Nedaříž

Název (předmět)

Dohoda o vypořádání závazků ke Smlouvě o dílo č. 1070-2015-541204 - Zpracování návrhu KoPÚ v k.ú. Nedaříž, původní zveřejnění dne 07.09.2016

Schválil / podepsal

LBK-VZ

Stručný popis

Zpracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Nedaříž, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti stanovené pro obnovu katastrálního operátu
– digitální katastrální mapy a závěrečného vytyčení hranic pozemků dle požadavků jejich vlastníků.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
  • Název oddělení: KPÚ pro Liberecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy