Smlouva: Smlouva o dílo - Zpracování geotechnického průzkumu v k.ú. Benkov u Střelic a části k.ú. Střelice u Litovle

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 10670
Evidenční číslo: 51-2020-521101
Datum uzavření smlouvy: 07.02.2020
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 57 400,00
Cena v Kč vč. DPH: 69 454,00
Zadávací řízení: Zpracování geotechnického průzkumu v k.ú. Benkov u Střelic a části k.ú. Střelice u Litovle

Název (předmět)

Smlouva o dílo - Zpracování geotechnického průzkumu v k.ú. Benkov u Střelic a části k.ú. Střelice u Litovle

Schválil / podepsal

OL-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění je zpracování geotechnického průzkumu v k.ú. Benkov u Střelic a části k.ú. Střelice u Litovle, včetně laboratorních zkoušek, který vyhodnotí geologické a hydrogeologické poměry lokality a bude podkladem pro zpracování dokumentace technického řešení v rámci zpracování plánu společných zařízení při komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Benkov u Střelic.
Geotechnický průzkum bude prováděn na vybraných lokalitách výše uvedeného katastrálního území.
Průzkum bude proveden dle požadavků objednatele jako předběžný pro polní cesty.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
  • Název oddělení: KPÚ pro Olomoucký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy