Smlouva: objednávka - Návrh pozemkové úpravy na dokončení scelení v k.ú. Přerov, Troubky nad Bečvou, Bochoř, Dluhonice, Henčlov, Rokytnice u Přerova, Tovačov - aktualizace k.ú.Přerov

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 10687
Evidenční číslo: SPU 033670/2020
Datum uzavření smlouvy: 10.02.2020
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 97 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 117 370,00
Zadávací řízení: Návrh pozemkové úpravy na dokončení scelení v k.ú. Přerov, Troubky nad Bečvou, Bochoř, Dluhonice, Henčlov, Rokytnice u Přerova, Tovačov - aktualizace k.ú.Přerov

Název (předmět)

objednávka - Návrh pozemkové úpravy na dokončení scelení v k.ú. Přerov, Troubky nad Bečvou, Bochoř, Dluhonice, Henčlov, Rokytnice u Přerova, Tovačov - aktualizace k.ú.Přerov

Schválil / podepsal

OL-PR

Stručný popis

Vypracování aktualizace podkladů návrhu pozemkové úpravy s nedokončeným scelovacím řízením pro dotčenou část k.ú.Přerov. Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o výměně nebo přechodu vlastnických práv dle § 11 odst.8 zák.č.139/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
  • Název oddělení: KPÚ pro Olomoucký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy