Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Vyhotovení projektové dokumentace pro polní cesty C 8 a C 6 v k.ú. Jivjany 23.09.2016
Vyhotovení projektové dokumentace pro polní cesty HPC 1 a VPC 2 v k.ú. Libkov 23.09.2016
Zpracování projektových dokumentací v okrese Prostějov 23.09.2016
HOZ Sokoleč 22.09.2016
Oprava křížku Litvínovice 22.09.2016
Radnicko 22.09.2016
Rámcová smlouva pro vytyčování vlastnických hranic pozemků po pozemkových úpravách pro roky 2016 - 2018, Pobočka Pelhřimov 22.09.2016
Studie odtokových poměrů v k.ú. Bernartice u Stráže 22.09.2016
Vytyčení pozemků po KoPÚ 2016, Pobočka Havlíčkův Brod 22.09.2016
Polní cesta VPc/05 v k. ú. Křenovice u Dubného 21.09.2016
Realizace výsadby interakčních prvků IP8, IP11, IP12, IP28 v k.ú. Třeština 21.09.2016
Vnorovy - polní cesta HC1 a most M6 21.09.2016
Andělice 20.09.2016
Meclov - Březí 20.09.2016
Nová Víska II 20.09.2016
Objednávka č. 4 k rámcové smlouvě - Údržba spalinových cest v bytových jednotkách ve správě KPÚ pro Středočeský kraj (ID smlouvy 138317) 20.09.2016
Objednávka č. 5 k rámcové smlouvě - Údržba spalinových cest v bytových jednotkách ve správě KPÚ pro Středočeský kraj (ID smlouvy 138317) 20.09.2016
Polní cesta C2 Klínovice 20.09.2016
Polní cesta C 3 k.ú. Chramostek 20.09.2016
Polní komunikace C1 a C2 v k. ú. Planá u Českých Budějovic 20.09.2016