Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ Údržba HOZ Skřeněř II. etapa 12.03.2019
Smouva o dílo - Vyhotovení podkladů pro zavedení JPÚ Skalice do katastru nemovitostí 12.03.2019
Vytyčení po pozemkových úpravách - objednávka č. 2 12.03.2019
Dodatek č. 3 k SOD - jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Provodov včetně smlouvy a všech předchozích dodatků 11.03.2019
Dohoda o vypořádání závazku ke smlouvě o poskytování služby: „Úklidové služby 2018“, opakované uveřejnění z důvodu ochrany osobních údajů a doplnění chybějících příloh SOD. Původní zveřejnění bylo dne 25.1.2018. 11.03.2019
Dohoda o vypořádání závazku ke smlouvě o poskytování služby: „Úklidové služby 2019“, opakované uveřejnění z důvodu ochrany osobních údajů a doplnění chybějících příloh SOD. Původní zveřejnění bylo provedeno dne 4.1.2019. 11.03.2019
Smlouva o nákupu ICT prostředků - monitory, pc a notebooky 10.03.2019
Objednávka na kancelářské potřeby - znovu zveřejnění z důvodu anonymizace,oprava provedena modifikací 08.03.2019
Příkazní smlouva o poskytování právních služeb "sporná agenda" SA č. 03/19 08.03.2019
Příkazní smlouva o poskytování právních služeb "sporná agenda" SA č. 04/19. Opakované uveřejnění Příkazní smlouvy z důvodu ochrany osobních údajů, původní uveřejnění bylo provedeno dne 8.3.2019. 08.03.2019
Smlouva o dílo na PD na „Stavba vodních tůní T1 a T2 v k.ú. Bílov v Čechách“ 08.03.2019
Smlouva o dílo na PD na "Stavba vodní nádrže VN v k.ú. Buček" 08.03.2019
Geotechnický průzkum pro PSZ KoPU Ostrov u Macochy 07.03.2019
Smlouva o provedení záchranného archeologického výzkumu a dokumentace - Záchranný archeologický výzkum při stavbách polních cest na Semilsku 06.03.2019
Odstranění nepovolené skládky na p.p.č. 341/1, 342, 343/1 a 343/2 v k.ú. Bílina 04.03.2019
Příkazní smlouva - Koordinátor BOZP při stavbě - Výstavba polních cest C1, C19 a záchytných příkopů ZP2, ZP7 v k.ú. Plinkout 04.03.2019
Příkazní smlouva - Technický dozor stavebníka pro stavbu: Výstavba polních cest C1, C19 a záchytných příkopů ZP2, ZP7 v k.ú. Plinkout 04.03.2019
Příkazní smlouva - Technický dozor stavebníka stavby polní cesty C5 v k.ú. Vilantice 01.03.2019
Příkazní smlouva - Technický dozor stavebníka stavby polní cesty C5 v k.ú. Vilantice - původně uveřejněno dne 4.3.2019, oprava z důvodu chyby dat 01.03.2019
Smlouva o dílo na realizaci Polní cesty HPC 1 a VPC 2 v k. ú. Holedeč 01.03.2019