Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Vytyčení a stabilizace vlastnických hranic pozemků po KoPÚ v okrese Český Krumlov - rok 2016 07.09.2016
Vytyčování hranic po KoPÚ - podzim 2016 (1. etapa) 07.09.2016
Polní cesta HPC 5 v k. ú. Petrohrad 06.09.2016
Realizace polní cesty C2, úsek č.1 a 2 v k.ú. Moravská Kamenná Horka 06.09.2016
Realizace PSZ v k. ú. Svitavy - předměstí 06.09.2016
Technický dozor investora nad realizací stavby polních komunikací C1 a C2 v k. ú. Planá u Českých Budějovic včetně zajištění výkonu koordinátora BOZP 06.09.2016
Vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Babčice, Domamyšl, Malešín u Vodice, Vodice u Tábora 06.09.2016
činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - stavba Realizace společných zařízení navržených v KoPÚ Třanovice – IV. etapa 05.09.2016
Komplexní pozemková úprava Trotina a Komplexní pozemková úprava Zdobín 05.09.2016
Objednávka č. 3 05.09.2016
Poskytování právních služeb pro Státní pozemkový úřad 05.09.2016
Přeložka SEK Damníkov 05.09.2016
Smlouva o dílo 05.09.2016
Technický dozor příkazce - stavba Realizace společných zařízení navržených v KoPÚ Třanovice – IV. etapa 05.09.2016
HOZ Lány 02.09.2016
Hradecko, Jičínsko 02.09.2016
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Přelovice 02.09.2016
MS - Realizace společných zařízení KoPÚ v k. ú. Klimkovice 1. etapa – Vedlejší polní cesta VPC 15 02.09.2016
Zpracování studie proveditelnosti tří vodních nádrží v k.ú. Habrovany 02.09.2016
Archeologický výzkum-cesta HC 5 v k.ú. Bukvice 01.09.2016