Smlouva: Smlouva o dílo na zhotovení stavby Stabilizace svahu příkopu OP1 v k.ú. Sazovice

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 10832
Evidenční číslo: 128-2020-525201
Datum uzavření smlouvy: 18.03.2020
Rámcová dohoda: Ano
Vícestranná smlouva: Ano
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 812 159,00
Cena v Kč vč. DPH: 982 712,00
Zadávací řízení: Stabilizace svahu příkopu OP1 v k.ú. Sazovice

Název (předmět)

Smlouva o dílo na zhotovení stavby Stabilizace svahu příkopu OP1 v k.ú. Sazovice

Schválil / podepsal

ZLK-VZ

Stručný popis

Stavební práce řeší stabilizaci levého břehu záchytného příkopu OP1 v km 0,525 - 0,590. Stabilizace je navržena opevněním svahu těžkým kamenným záhozem s osetím a ohumusováním.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
  • Název oddělení: KPÚ pro Zlínský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy