Smlouva: PD – Revitalizace Mnišího potoka v k.ú. Jinačovice

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 10873
Evidenční číslo: 151-2020-523101; 152-2020-523101
Datum uzavření smlouvy: 27.03.2020
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 468 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 566 280,00

Název (předmět)

PD – Revitalizace Mnišího potoka v k.ú. Jinačovice

Schválil / podepsal

JMK-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění zakázky je vypracování projektové dokumentace ve dvou fázích. V první fázi variantní řešení návrhu formou studie. Vybraná varianta bude projednána s dotčenými orgány a organizacemi. Po té bude zpracována dokumentace pro stavební povolení na úrovni dokumentace pro provedení stavby, vyhotovení položkových výkazů výměr a rozpočtů, vyhotovení výškopisných a polohopisných zaměření, provedení podrobného geotechnického průzkumu podle platných technických norem a předpisů, zajištění vydání souhlasných vyjádření všech orgánů a organizací dotčených stavbami a zajištění vydání stavebního povolení, zajištění vydání vodoprávního povolení a povolení k nakládání s vodami (bude-li potřeba), spolupráce při veřejné zakázce na výběr zhotovitele (účast v komisích) a výkon autorského dozoru.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
  • Název oddělení: KPÚ pro Jihomoravský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy