Smlouva: Projektová dokumentace – Rekonstrukce malé vodní nádrže a přístupové polní cesty C1 v k. ú. Kosoř

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 10894
Datum uzavření smlouvy: 26.03.2020
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 288 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 348 480,00
Zadávací řízení: Projektová dokumentace – Rekonstrukce malé vodní nádrže a přístupové polní cesty C1 v k. ú. Kosoř

Název (předmět)

Projektová dokumentace – Rekonstrukce malé vodní nádrže a přístupové polní cesty C1 v k. ú. Kosoř

Schválil / podepsal

STČ-VZ

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je vypracování projektové dokumentace pro rekonstrukci malé vodní nádrže VO3 a přístupové polní cesty C1 v k. ú. Kosoř v souladu se schváleným plánem společných zařízení (PSZ) v návaznosti na dokončené komplexní pozemkové úpravy. Projektová dokumentace bude vypracována odborně způsobilou osobou, v souladu s účinnými právními předpisy a platnými technickými normami a v rozsahu a kvalitě, na základě kterých bude moci příslušný úřad vydat stavební povolení. Předmětné prvky PSZ se nacházejí ve 3. zóně CHKO Český kras.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
  • Název oddělení: KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy