Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o dílo číslo 687-2022-505205 - Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Řetenice u Stach 03.08.2022
Smlouva o dílo - Dokončení TDS na "Stavba vodních nádrží VN3 a VN4 v k.ú. Chouzovy" 03.08.2022
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ "Údržba HOZ Prostějovsko a Přerovsko" 03.08.2022
Smlouva o dílo - Polní cesta, PEO a výsadba zeleně v k.ú. Dobromilice - I. etapa 03.08.2022
SoD Biokoridor LBK44 v k. ú. Úmonín 03.08.2022
Smlouva o dílo - Provedení AD pro stavbu ochranné hrázky OH3, OH5, nádrž VN1 a cestu VC7 v k.ú. Boleslav a v k.ú. Černousy 02.08.2022
Smlouva o dílo - Zpracování PD pro ochranné hrázky OH3, OH5, nádrž VN1 a cestu VC7 v k.ú. Boleslav a v k.ú. Černousy 02.08.2022
Příkazní smlouva na Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP na stavbě "Realizaci PSZ Kozly, Sinutec a Jablonec u Libčevsi 01.08.2022
Rámcová dohoda: Vypracování znaleckých posudků v rozsahu činnosti KPÚ pro Liberecký kraj na období 08/2022 - 07/2023 01.08.2022
Smlouva o dílo na Komplexní pozemkové úpravy Mnichov u Lučního Chvojna 01.08.2022
Smlouva o dílo o vypracování projektové dokumentace a výkonu služeb autorského dozoru Kanál Krhovice – Hevlín, Náhon N2 - ČS Božice - rekonstrukce budovy, zabezpečení objektu - PD 01.08.2022
Technický dozor stavebníka na stavbě Realizace obecního rybníka R1 a polních cest C6 a C16 v k. ú. Černíč 01.08.2022
Objednávka - Navýšení mandays ke smlouvě Object Gears 29.07.2022
Příkazní smlouva na zajištění činnosti koordinátora BOZP na akci "Rekonstrukce polní cesty VPC C6 v k. ú. Holany" 29.07.2022
Příkazní smlouva na zajištění TDS na akci "Rekonstrukce polní cesty VPC C6 v k. ú. Holany" 29.07.2022
Smlouva o dílo - Realizace Polní cesty SÚ6, II.b etapa, k.ú. Meziříčí 29.07.2022
Objednávka - Odstranění zbytků stavby v k.ú. Vysoká u Hustopečí nad Bečvou 28.07.2022
RD Kácení a ořez stromů na pozemcích ve správě KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha na rok 2022 28.07.2022
Smlouva o dílo č. 0036-D1-22-206 PD na opravu VN Chyjice 28.07.2022
Smlouva o dílo na zpracování dokumentace vodního díla - rybníky Deštné, Mladecko, Mikolajice 28.07.2022