Registr smluv

mezi zobrazit kalendář zobrazit kalendář
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o zajištění bezpečnostních služeb 26.11.2020
Mokřad 1 v k.ú. Prosiměřice - projektová dokumentace 25.11.2020
Smlouva o dílo - Výstavba polních cest C 16 a C 18 v k.ú. Zdislava- opakované uveřejnění smlouvy z důvodu ochrany osobních údajů, původní uveřejnění bylo provedeno dne 25.11.2020 25.11.2020
Smlouva o nákupu manažerských mobilních telefonů 25.11.2020
Objednávka č. 16/2020-504202, Náhradní výsadba stromů na parcele KN p. č. 868/22 v k. ú. Holýšov 24.11.2020
Smlouva o dílo číslo 1182-2020-505205 Projektová dokumentace a Smlouva o dílo číslo 1183-2020-505205 - autorský dozor - Společná zařízení KoPÚ Dolní Chrášťany, KoPÚ Vojslavice u Žárovné a KoPÚ Smědeč 24.11.2020
Smlouva o dílo - Protierozní průleh včetně výsadby doprovodných dřevin a rekonstrukce části polní cesty C14 v k.ú. Nová Ves u Bohušova – projektová dokumentace 24.11.2020
Objednávka - Demontáž starých a pokládka nových koberců v kancelářích č. 101, 106, 404 a 504 23.11.2020
Objednávka - Dodávka drobné techniky - Opakované uveřejnění objednávky z důvodu chybného dokumentu, původní uveřejnění bylo provedeno dne 27.11.2020 23.11.2020
Objednavka - Licence Acrobat a Adobe Photoshop 23.11.2020
Smlouva o dílo na Zpracování projektové dokumentace Kladruby u Stříbra poldr + DZ4 23.11.2020
Smlouva o dílo na Zpracování projektové dokumentace Třemešné tůň 1, 2 a 3 + IP2 a IP3 23.11.2020
Objednávka - Licence Zoner Photo Studio X včetně údržby 19.11.2020
Příkazní smlouva na komplexní zajištění služeb vydávání a správy elektronických certifikátů 19.11.2020
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ "Údržba HOZ Kozojedy I." 19.11.2020
Projektová dokumentace vodních nádrží v k.ú. Chraštice 18.11.2020
Příkazní smlouva - TDS ke stavbě polních cest C16 a C18 v k.ú. Zdislava 13.11.2020
Příkazní smlouva - Technický dozor stavebníka na stavbě Obnova "Rybníka pod lesem" v k. ú. Malměřice 13.11.2020
Smlouva o dílo - AD Polní cesty C1 - Seletice, C17 a C18 - Sovenice, aj. 13.11.2020
Smlouva o dílo na provedení AD k VZ "Zpracování projektové dokumentace a zajištění služeb autorského dozoru pro realizací lokálního biokoridoru LBK 11 v k. ú. Nová Ves nad Popelkou a lokálního biokoridoru LBK 6-7 v k. ú. Ohrazenice u Turnova" 13.11.2020