Smlouva: Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kralovice u Rakovníka II

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 20947
Evidenční číslo: 1244-2023-504201/BR
Datum uzavření smlouvy: 02.11.2023
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 5 730 450,00
Cena v Kč vč. DPH: 6 933 844,50
Zadávací řízení: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kralovice u Rakovníka II

Název (předmět)

Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kralovice u Rakovníka II

Schválil / podepsal

PLK-VZ

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu (přesnost geometrického a polohového určení bude odpovídat kódu 3 charakteristiky kvality dle § 7 odst. a bodu 13 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb. vyhlášky o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)), vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí. (dále jen "dílo").

Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv a také jako neopomenutelný podklad pro územní plánování. Obvod KoPÚ v k.ú. Kralovice u Rakovníka zasahuje do části sousedního k.ú. Výrov.

Výměra obvodu KoPÚ v k.ú. Kralovice u Rakovníka je 1155 ha.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Plzeňský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy