Registr smluv

mezi zobrazit kalendář zobrazit kalendář
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o dílo: Zhotovení projektové dokumentace Krajinotvorné nádrže včetně přístupových komunikací HPC 2 a VPC 6 v k.ú. Dolní Nerestce 10.03.2021
SoD AD (Větrolamy VN1-5 v k. ú. Knínice u Boskovic) 10.03.2021
SoD č. 11/2021-504202, vyhotovení PD včetně GTP pro polní cestu C 14 včetně výsadby KZ 16 v k. ú. Černíkov 10.03.2021
SoD č. 13/2021-504202, vyhotovení PD včetně s GTP pro polní cestu HPC 7 v k. ú. Loučim 10.03.2021
SoD č. 15/2021-504202, vyhotovení PD pro polní cesty C1A, C1B s odvodňovacími příkopy, C61 v k. ú. Újezd u Domažlic 10.03.2021
SoD č. 19/2021-504202, vyhotovení PD včetně GTP pro polní cestu VC 4 v k. ú. Draženov 10.03.2021
IGP pro vyhotovení PD - Relizace PSZ v k.ú. Třebařov 09.03.2021
Smlouva o dílo číslo 217-2021-505205 - Polní cesta C 9 - KoPÚ Zvěřenice 09.03.2021
Smlouva o dílo číslo 222-2021-505205 - Polní cesty - KoPÚ Řepešín 09.03.2021
TDS u stavby Realizace společných zařízení Zderaz 09.03.2021
Výměna kotlů v BD ve správě Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha v k.ú. Slivenec 09.03.2021
Část 1 - PD: Polní cesta HPC 3 s LBK 6 Bousov 08.03.2021
Část 2 - PD: Polní cesty HC 1 Žlebské Chvalovice a HPC 4 Bousov 08.03.2021
Objednávka na náhradní výsadbu včetně následné péče na pozemcích v Karlovarském kraji 08.03.2021
Objednávka - SW úprava ISU - Vytvoření nového zdroje financování pozemkových úprav 08.03.2021
Příkazní smlouva - Vysoká Libeň - polní cesty VPC6a, VPC6b a DO13, LBC 290 a LBK 83 - koordinátor BOZP 08.03.2021
Příkazní smlouva - Vysoká Libeň - polní cesty VPC6a, VPC6b a DO13, LBC 290 a LBK 83 - TDS 08.03.2021
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Libáň a v k.ú. Zliv u Libáně 08.03.2021
Smlouva o dílo na provedení AD k VZ ,,Zpracování PD na doplnění biokoridorů v k.ú. Jenišovice u Jablonce n.N., v k.ú. Skuhrov u Železného Brodu a v k.ú. Jítrava" 08.03.2021
Smlouva o dílo - Zpracování PD na doplnění biokoridorů v k.ú. Jenišovice u Jablonce n.N., k.ú. Skuhrov u Železného Brodu a k.ú. Jítrava 08.03.2021