Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
SoD - KoPÚ Kozárovice 23.12.2021
SoD - KoPÚ Mýšlovice 23.12.2021
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vápenná 22.12.2021
Smlouva o užívání právního informačního systému Beck-online 22.12.2021
Smlouva o dílo č. 1602-2021-529101 na Provedení předběžného GTP pro PSZ KoPÚ v k.ú. Lesina 21.12.2021
Projektová dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby s názvem „Hlavní polní cesta HC3 a výsadba LBC Háje, LBK 769703-2 a IP3 v k. ú. Třebětice“ 20.12.2021
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ "Údržba HOZ Černíkovice" 20.12.2021
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ "Údržba HOZ Hořičky" 20.12.2021
Smlouva o dílo - Realizace Mokřadu v k.ú. Košín 20.12.2021
SoD - Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídělů v k. ú. Vlkov u Rakovníka 20.12.2021
Dodávka funkčního oblečení 17.12.2021
Objednávka pracovní obuvi 17.12.2021
Smlouva o poskytování služby na Poskytování pozáručního servisu výplatních strojů 17.12.2021
Smlouva o předání majetku státu a o změně příslušnosti hospodařit s tímto majetkem 17.12.2021
Objednávka č. 449/2021 k RD - Vyhotovení znaleckých posudků pro KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha 2020-2022 16.12.2021
Objednávka - Nákup drobné IT techniky 16.12.2021
Rámcová dohoda na poskytování servisních služeb, pneuservisu a oprav vozidel – Pobočka Frýdek-Místek 16.12.2021
Smlouva na výsadbu porostu a péči o porost - Výsadba biokoridorů v k.ú. Jenišovice u Jablonce n.N. a v k.ú. Skuhrov u Žel. Brodu 16.12.2021
Smlouva o dílo - Projektová dokumentace: Vodní nádrž a polní cesty Paračov 16.12.2021
Smlouva o dílo - Realizace prvků PSZ v k. ú. Bedřichov u Horní Stropnice 16.12.2021