Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o dílo - Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Luhov u Mimoně 26.08.2021
Objednávka na poskytování služeb_Vzdělávací akce "Výuka anglického jazyka", opakované zveřejnění z důvodu administrativní chyby, původní zveřejnění 1.9.2021 25.08.2021
Příkazní smlouva na zajištění technického dozoru stavebníka ve výstavbě - opakované uveřejnění z důvodu anonymizace u původního dokumentu, který byl uveřejněn dne 26. 8. 2021 25.08.2021
Smlouva na poskytování služeb_Vzdělávací akce "Správní řád, Správní řízení" 25.08.2021
Smlouva na výsadbu a péči o porost Realizace Lestkov IP2 25.08.2021
Smlouva na výsadbu a péči o porost Realizace Lestkov IP3 25.08.2021
Smlouva o dílo č. 1154-2021-529101 Provedení předběžného GTP pro KoPÚ v k.ú. Radvanov, včetně přílohy 25.08.2021
Smlouva o dílo na rekonstrukci polní cesty C7 v k.ú. Lišnice 25.08.2021
Smlouva o dílo na výsadbu porostu a péči o porost cesty C7 v k. ú. Lišnice 25.08.2021
Smlouva o poskytnutí geodetických služeb č. 1124-2021-541204 25.08.2021
Smlouva na výsadbu a péči o porost Realizace Horní Jadruž LBK CH16-CH17 24.08.2021
Smlouva na výsadbu a péči o porost Realizace Vysoké Jamné LBK 37-40 24.08.2021
Smlouva o dílo - Komplexní pozemková úprava Záboří u Dvora Králové 24.08.2021
Smlouva o dílo na Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Kozlovice 24.08.2021
Smlouva o dílo na Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Měrkovice 24.08.2021
Smlouva o dílo na Projektové dokumentace, autorský dozor a GTP pro polní cesty C 3 a C 10 v k. ú. Lažany u Chomutova 24.08.2021
Smlouva o dílo na Projektové dokumentace, autorský dozor a GTP pro prvky PSZ v k. ú. Hrušovany u Chomutova 24.08.2021
Smlouva o dílo na výstavbu polní cesty C13 v k.ú. Lišnice 24.08.2021
Smlouva o dílo na VZ: Výměna kotlů na zemní plyn a jejich instalace v kotelně 24.08.2021
Smlouva o dílo - Podklady pro zavedení JPÚ Hartvíkov do katastru nemovitostí 24.08.2021