Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Příkazní smlouva - výkon technického dozoru stavebníka při výstavbě polních cest v k.ú. Kněžice 27.07.2021
Rámcová dohoda na zpracovaní dokumentace vodního díla - Olomoucký kraj jde o opakované uveřejnění Smlouvy z důvodu ochrany osobních údajů, původní uveřejnění bylo provedeno dne 28.7.2021 27.07.2021
Rámcová dohoda - Vytyčení hranic pozemků po KoPÚ - Pobočka Česká Lípa – 2021-2023 27.07.2021
Rámcová dohoda - Vytyčení hranic pozemků po KoPÚ - Pobočka Liberec – 2021-2023 27.07.2021
Rámcová dohoda - Vytyčení hranic pozemků po KoPÚ - Pobočka Semily – 2021-2023 27.07.2021
Smlouva o dílo č. 892-2021-529101 Realizace cesty C5 a liniové zeleně KZ2 v k.ú. Mnichov u Mariánských Lázní 27.07.2021
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Líšnice u Kostelce 27.07.2021
Smlouva o dílo - Záchranný archeologický výzkum - polní cesty C2 a C4 v k.ú. Dolany u Jaroměře 27.07.2021
Technický dozor stavebníka stavby Hlavní polní cesty HC7 v k.ú. Malá Bystřice 27.07.2021
VZ - Alarmová sestava požárních hlásičů 27.07.2021
Příkazní smlouva - výkon technického dozoru stavebníka Klášterec 26.07.2021
Smlouva o dílo číslo 1003-2021-505205 - Projektová dokumentace – polní cesty KoPÚ Dvorec u Dubu, Kosmo a Žárovná 26.07.2021
Smlouva o dílo číslo 1004-2021-505205 - Autorský dozor – polní cesty KoPÚ Dvorec u Dubu, Kosmo a Žárovná 26.07.2021
Smlouva o dílo na provedení AD k VZ ,,Zpracování projektové dokumentace na opravu Horního cihelenského rybníka, k.ú. Horní Libchava včetně výkonu autorského dozoru při jeho opravě" 26.07.2021
Smlouva o dílo - Zpracování projektové dokumentace na opravu Horního cihelenského rybníka, k.ú. Horní Libchava včetně výkonu autorského dozoru při jeho opravě 26.07.2021
SoD - Protierozní mez PEO4 a interakční prvek IP6 v k.ú. Tmaň 26.07.2021
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ "Údržba HOZ Petrovice" 23.07.2021
Smlouva o dílo - Realizace mokřadů v Pilníkově, opakované uveřejnění Smlouvy z důvodu ochrany osobních údajů, původně uveřejněno 23.07.2021 23.07.2021
Smlouva o dílo: Realizace polní cesty HPC6 a odvodňovacího příkopu PK1 v k. ú. Břežany II 23.07.2021
Smlouva o dílo: Stavba polních cest C37, C39 a C43 v k. ú. Vyskeř 23.07.2021