Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o dílo: Autorský dozor - Polní cesta C5 Bahno 26.06.2023
Smlouva o dílo: Autorský dozor - Polní cesty H2 Korotice a C13 Lomec u Úmonína 26.06.2023
Smlouva o dílo - Odvodnění polní cesty C6a u objektu č.p. 68 v obci Miřetice II. (oprava, původně zveřejněno 26.6.2023) 26.06.2023
Smlouva o dílo - PD na "Realizace protierozních opatření v k.ú. Lednice" 26.06.2023
Smlouva o dílo Polní cesta C5, rekonstrukce otevřeného příkopu OP2 a dosadba IP6 v k.ú. Myslůvka 26.06.2023
Smlouva o dílo - Polní cesty Lhota u Dobrušky 26.06.2023
Smlouva o dílo Polní cesty VC15 a VC18A v k.ú. Veselá u Častrova 26.06.2023
Smlouva o dílo - Realizace PSZ v k.ú. Jankov u Českých Budějovic 26.06.2023
Příkazní smlouva BOZP - Technický dozor a koordinátor BOZP při rekonstrukci MVN v k. ú. Kosoř (opětovné uveřejnění - anonymizace) 23.06.2023
Příkazní smlouva TD - Technický dozor a koordinátor BOZP při rekonstrukci MVN v k. ú. Kosoř (opětovné uveřejnění - anonymizace) 23.06.2023
Smlouva o dílo - Autorský dozor při realizaci Polních cest C24, C48, C68 a C69 v k.ú. Božejovice 23.06.2023
Smlouva o dílo - KoPÚ Krychnov 23.06.2023
Smlouva o dílo - KoPÚ Limuzy 23.06.2023
Smlouva o dílo na zhotovení stavby Realizace polních cest C22 a C23 v k. ú. Chodouny 23.06.2023
Smlouva o dílo na zhotovení stavby - Realizace SZ v k. ú. Fulnek – polní cesty C3 a C5 23.06.2023
Smlouva o dílo Polní cesta C9 v k.ú. Pikárec 23.06.2023
Smlouva o dílo - Polní cesty C24 a C26 s výsadbou doprovodné zeleně v k.ú. Horní Bobrová 23.06.2023
Smlouva o dílo - Polní cesty HC1-R a VC1-R s ozeleněním IP9 a IP10 k.ú. Pořežín 23.06.2023
Smlouva o dílo - Projektová dokumentace: Polní cesty Čečelovice 23.06.2023
Smlouva o dílo Vytyčení po KoPÚ v k.ú. Branka u Tachova 23.06.2023