Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o dílo - Oprava závad trafostanic dle zjištění při revizních prohlídkách 28.07.2022
Smlouva o dílo Realizace obecního rybníka R1 a polních cest C6 a C16 v k.ú. Černíč 28.07.2022
Smlouva o dílo - Výsadba lokálního biokoridoru LBK 32 a LBK 33 v k.ú. Žďár v Podbezdězí 28.07.2022
Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP při stavbě "Suchá nádrž RN001, REV1, C10 v k.ú. Nevšová" 28.07.2022
Objednávka ubytování - Workshop OVHS SPÚ 27.07.2022
Smlouva o dílo číslo 642-2022-505205 - Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Hrbov u Lhenic 27.07.2022
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Krakovec u Rakovníka 27.07.2022
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ "Údržba HOZ Pardubicko - část 2" 27.07.2022
Smlouva o poskytování služeb - Šetření spokojenosti zaměstnanců Státního pozemkového úřadu na období 2022-2024 27.07.2022
Údržba pozemků v Karlovarském kraji – kácení a ořez dřevin 27.07.2022
Objednávka č. 7 k Rámcové dohodě Vytyčení po pozemkových úpravách, Pobočka Uherské Hradiště 2021-2023 26.07.2022
Objednávka č. 8 k Rámcové dohodě Vytyčení po pozemkových úpravách, Pobočka Uherské Hradiště 2021-2023 26.07.2022
Objednávka správy budovy srpen - září 2022_Znovuzveřejnění z důvodu anonymizace, původní zveřejnění 27.7.2022 26.07.2022
Projektová dokumentace „Hlavní polní cesta C37 vč. interakčního prvku IP16, záchytný příkop OP10 a OP11, k.ú. Strání“ 26.07.2022
SMLOUVA NA VÝSADBU A ZAJIŠTĚNÍ ZELENĚ (NPO) PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ KARLOVICE U ZLÍNA 26.07.2022
Smlouva o dílo na zhotovení stavby Protierozní opatření v k.ú. Karlovice u Zlína 26.07.2022
Smlouva o poskytování služeb podpory a rozvoje aplikace SPZ 26.07.2022
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Újezd u Kunštátu 25.07.2022
Komplexní pozemkové úpravy Žampach II 25.07.2022
Objednávka č. 9 - - Údržba pozemků - kácení a ořez stromů, sečení trávy a křovin v Olomouckém kraji pro rok 2022 - Část 2 - Kácení a ořez stromů, sečení trávy a křovin v okresech Jeseník a Šumperk pro rok 2022 25.07.2022