Registr smluv

mezi zobrazit kalendář zobrazit kalendář
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o dílo na Zpracování geotechnického průzkumu v katastrálním území Lověšice u Přerova 13.11.2020
Smlouva o dílo: Zpracování projektové dokumentace a zajištění služeb autorského dozoru pro realizaci lokálního biokoridoru LBK 11 v k. ú. Nová Ves nad Popelkou a lokálního biokoridoru LBK 6-7 v k. ú. Ohrazenice u Turnova 13.11.2020
Objednávka - Obnova licencí Enterprise Architect Ultimate 12.11.2020
Smlouva o dílo o provedení služeb na stavbách HOZ Revize trafostanic 12.11.2020
Objednávka tisku nástěnných kalendářů 11.11.2020
Objednávka tisku stolních kalendářů SPÚ pro rok 2021 11.11.2020
Příkazní smlouva 30/2020/504203 (TDS nad realizací VHO III. v k.ú. Bolešiny - SO 02 Suchý poldr a SO 03 Tůně) 11.11.2020
Smlouva o dílo - Odvoz a likvidace skládky - Měcholupy u Žatce KN p. p. 1530 11.11.2020
ORN Lichnov II - projektová dokumentace sanace průsaků 10.11.2020
Příkazní smlouva "Koordinátor BOZP - Stavba PPO nádrže N1 Telatniska v k.ú. Sudoměřice" (pobočka Hodonín) 10.11.2020
Příkazní smlouva "Technický dozor stavebníka - Stavba PPO nádrže N1 Telatniska v k.ú. Sudoměřice" (pobočka Hodonín) 10.11.2020
Smlouva o dílo "Autorský dozor - Stavba PPO nádrže N1 Telatniska v k.ú. Sudoměřice" (pobočka Hodonín) 10.11.2020
SOD 27/2020/504203 (Vyhotovení PD pro stavební povolení a pro realizaci stavby polní cesty C 12 a příkopu OV 4 v k.ú. Kydliny) 10.11.2020
SOD 29/2020/504203 (Realizace VHO III. v k.ú. Bolešiny - SO 02 Suchý poldr a SO 03 Tůně) 10.11.2020
Příkazní smlouva - Koordinátor BOZP - realizace PSZ v k. ú. Dolní Dvořiště 09.11.2020
Příkazní smlouva - Technický dozor stavebníka - realizace PSZ v k. ú. Dolní Dvořiště 09.11.2020
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ "Údržba HOZ Třebnouševes" 09.11.2020
Smlouva o poskytování služeb údržby, podpory a rozvoje systému ASPU SPÚ pro období 2021-2022 09.11.2020
Příkazní smlouva o poskytování právních služeb ("sporná" agenda) SA č. 8/20 06.11.2020
SoD - Výsadba protierozních mezí ZM4, ZM7 v k.ú. Čechyně 06.11.2020