Smlouva: Smlouva o dílo na zpracování podrobného geotechnického průzkumu v k.ú. Šilheřovice

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 20969
Evidenční číslo: 1238-2023-571205
Datum uzavření smlouvy: 06.11.2023
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 165 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 199 650,00

Název (předmět)

Smlouva o dílo na zpracování podrobného geotechnického průzkumu v k.ú. Šilheřovice

Schválil / podepsal

MSK-VZ

Stručný popis

„Zpracování podrobného geotechnického průzkumu v k.ú. Šilheřovice“. Geotechnický průzkum (dále jen „GTP“) bude prováděn na vybraných lokalitách katastrálního území Šilheřovice, kde vyhodnotí geologické a hydrogeologické poměry a bude podkladem pro zpracování dokumentace technického řešení (dále jen „DTR“) v rámci zpracování změny plánu společných zařízení při komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Šilheřovice.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Moravskoslezský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy