Registr smluv

mezi zobrazit kalendář zobrazit kalendář
od
Název Datum smlouvy
Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu části nemovitosti (stavby) č. 20145E 05.11.2020
Objednávka - Výmalba 4. NP - administrativní budova SPÚ v Jihlavě 05.11.2020
SoD Autorský dozor projektanta SZ v k. ú. Doubravice nad Svitavou, Holešín, Kuničky (dodatek 1/2020) 05.11.2020
Objednávka - dodání a pokládka podlahy 04.11.2020
Objednávka opravy havárie odpadu 2.část-znovuzveřejnění z důvodu anonymizace, původní zveřejnění 4.11.2020 04.11.2020
Příkazní smlouva č. 1038-2020-529101 na obstarání TDS pro stavbu "Realizace VPC 1N, VPC 2N a výsadbu biokoridorů LBK 35A, 35C v k.ú. Radyně" 04.11.2020
Příkazní smlouva č. 1039-2020-529101 na výkon BOZP pro stavbu "Realizace VPC 1N, VPC 2N a výsadbu biokoridorů LBK 35A, 35C v k.ú. Radyně" 04.11.2020
Smlouva na výsadbu porostu a péči o porost - Zelený pás Sedlečko u Soběslavě 04.11.2020
Smlouva o dílo - Projektová dokumentace - protierozní opatření v k.ú. Bynovec -opakované zveřejnění smlouvy z důvodu ochrany osobních údajů, původní zveřejnění dne 4.11.2020 04.11.2020
Smlouva o dílo - výkon autorského dozoru při realizaci protierozních opatření v k.ú. Bynovec 04.11.2020
Smlouva o dílo č. 1112-2020-529101 na vypracování PD, vč. GTP pro realizaci prvků PSZ v k.ú. Štítary u Krásné 03.11.2020
Smlouva o dílo č. 1113-2020-529101 na zajištění AD pro realizaci prvků PSZ v k.ú. Štítary u Krásné 03.11.2020
Smlouva o dílo_Lhotice - zabezpečovací práce na památkově chráněném objektu 03.11.2020
Dodatek č. 3 - Komplexní pozemková úprava v k.ú. Přestavlky u Přerova 02.11.2020
Objednávka č. 15/2020-504202, Výměna oken na západní straně u nemovitosti Úboč č. p. 49 02.11.2020
Objednávka na Architektonický projekt a realizaci - Stavební úpravy části budovy ústředí SPÚ pro změnu účelu využití 02.11.2020
Rámcová dohoda na zajištění odborného posouzení projektů vodohospodářských opatření 02.11.2020
Smlouva na výsadbu porostu - Realizace prvků ÚSES v k.ú. Hejtmánkovice 02.11.2020
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ Údržba VN Lipová 02.11.2020
Smlouva o nákupu ICT prostředků - Centrální správa logů 02.11.2020