Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Větrolamy V1 a V2 v k.ú. Vedrovice a Jezeřany 23.07.2021
Objednávka Šetření spokojenosti zaměstnanců Státního pozemkového úřadu 22.07.2021
Smlouva na výsadbu porostu a péči o porost - Realizace ÚSES v k.ú. Vysočany u Chomutova 22.07.2021
Smlouva na výsadbu porostu a péči o porost - Realizace Větrolamu V1 v k.ú. Všehrdy 22.07.2021
Smlouva o dílo č. 984-2021-504201 - Stavba polní cesty VPC 2 v k. ú. Zhůř a k. ú. Chocenice, okres Plzeň – jih 22.07.2021
Smlouva o dílo na Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Hrádek u Loun 22.07.2021
Smlouva o dílo na Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Raná u Loun a části k. ú. Hrádek u Loun 22.07.2021
Smlouva o dílo na provedení AD k VZ ,,Zpracování PD na 2. část polní cesty HPC1 v k.ú. Dalešice u Jablonce n.N. vč. AD" 22.07.2021
Smlouva o dílo - Zpracování PD na 2. část polní cesty HPC1 v k.ú. Dalešice u Jablonce n.N. vč. AD 22.07.2021
SoD č. 37/2021-504202, vytyčování pozemků po KoPÚ v k. ú. Smržovice 22.07.2021
SoD č. 38/2021-504202, vytyčování pozemků po KoPÚ v k. ú. Slatina u Hostouně 22.07.2021
Zajištění činnosti TDS pro realizaci PC C1 v k .ú. Lavičky 22.07.2021
Objednávka - revize trafostanic v rámci MSK ve správě SPÚ 21.07.2021
Rámcová dohoda na zpracování dokumentace vodního díla – Zlínský kraj 21.07.2021
Rámcová dohoda - Zpracování dokumentace vodního díla pro Moravskoslezský kraj 21.07.2021
Smlouva o dílo na Komplexní pozemkové úpravy Malé Chvojno 21.07.2021
Smlouva o dílo na Komplexní pozemkové úpravy Velké Chvojno 21.07.2021
Smlouva o dílo na Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Kunratice u České Kamenice 21.07.2021
Smlouva o dílo na Zpracování předběžného GTP pro KoPÚ v k. ú. Polepy 21.07.2021
Smlouva o dílo - Realizace společných zařízení v k.ú. Klášterec n.O. – polní cesty 21.07.2021