Registr smluv

mezi zobrazit kalendář zobrazit kalendář
od
Název Datum smlouvy
SoD - Krajinotvorná nádrž a výsadba zeleně v k.ú. Vranovice - I. etapa 05.08.2019
Zpracování projektové dokumentace na obnovu mokřadu na parcele KN 4111/2 v k.ú.Brod nad Dyjí 05.08.2019
Objednávka - Dodávka produktu Total Commander 03.08.2019
Příkazní smlouva - Technický dozor stavebníka - Komunikace 18, 19, 20 a 22 v k.ú Skalice nad Lužnicí 02.08.2019
Příkazní smlouva - Technický dozor stavebníka - Rybník v k.ú. Stoklasná Lhota 02.08.2019
Rámcová dohoda - Údržba a úklid pozemků ve správě KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha 02.08.2019
SoD č. 13/2019-504202, KoPÚ v k.ú. Nemněnice 02.08.2019
SoD č. 14/2019-504202, KoPÚ v k.ú. Bukovec u Horšovského Týna 02.08.2019
SoD - KoPÚ Podlešín 02.08.2019
Příkazní smlouva - koordinátor BOZP pro stavbu vodních nádrží VN1, VN2 a polní cesty HPC4 v k.ú. Heřmanice u Frýdlantu a k.ú. Kristiánov 01.08.2019
Příkazní smlouva - TDS pro stavbu vodních nádrží VN1, VN2 a polní cesty HPC4 v k.ú. Heřmanice u Frýdlantu a k.ú. Kristiánov 01.08.2019
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Selibov 01.08.2019
Smlouva o poskytování služeb zajištění vzdělávání státních zaměstnanců - Asertivní jednání 01.08.2019
Smlouva o poskytování služeb zajištění vzdělávání státních zaměstnanců - Leadership a motivace zaměstnanců 01.08.2019
Smlouva o poskytování služeb zajištění vzdělávání státních zaměstnanců - Prezenční dovednosti 01.08.2019
Smlouva o poskytování služeb zajištění vzdělávání státních zaměstnanců - Time management a delegování úkolů 01.08.2019
Smlouva o poskytování služeb zajištění vzdělávání státních zaměstnanců - Týmová spolupráce 01.08.2019
Dohoda o provedení záchranného archeologického výzkumu – Realizace stavby SZ v k. ú. Kobeřice 31.07.2019
Objednávka - Dodatečné zjišťování hranic por KoPÚ Říčky v Orlických horách 31.07.2019
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy Nové Lhotice 31.07.2019