Registr smluv

mezi zobrazit kalendář zobrazit kalendář
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o provádění úklidových služeb - Úklidové služby na Pobočce Trutnov 08.03.2021
SOD AD: Polní cesta HPC 3 s LBK 6 Bousov 08.03.2021
SOD AD: Polní cesty HC 1 Žlebské Chvalovice a HPC 4 Bousov 08.03.2021
Geotechnický průzkum Šanov 05.03.2021
Objednávka klempířských prací - znovuzveřejnění z důvodu anonymizace,původní zveřejnění 9.3.2021 05.03.2021
Příkazní smlouva - TDS na "Stavba vodních nádrží VN3 a VN4 v k.ú. Chouzovy" 05.03.2021
Smlouva o nákupu velkoformátových tiskáren 05.03.2021
SOD 2/2021/504203 (vyhotovení PD - polní cesta HC5-R v k.ú. Stará Lhota) 05.03.2021
Smlouva o dílo - Část 1 – PD na realizaci polních cest v k.ú Lupenice a k.ú. Doudleby nad Orlicí 04.03.2021
Ochranná retenční nádrž Lichnov II - Dokumentace změny stavby a územní rozhodnutí 03.03.2021
Příkazní smlouva - Technický dozor investora a koordinátor BOZP při realizaci stavby polních cest HC 6 a HC 7 Košice, CVS 14 a CVS 15 Myslkovice, a HPC 1, VPC 6 a DPC 1 Oblajovice, a sjezdů SO01 Hoštice a SO02 Doubí 03.03.2021
Rámcová dohoda na zajištění dodávky drogistického materiálu 03.03.2021
TDS na "Stavba polních cest HPC 1R a HPC 3R v k.ú. Bezděkov u Kasejovic" včetně BOZP 03.03.2021
Smlouva o dílo na Vypracování PD pro stavební úpravy areálové komunikace a opravy terasy v areálu ústředí SPÚ 02.03.2021
Smlouva o dílo - Vypracování projektové dokumentace Mokřad Košín 02.03.2021
AD - realizace prvků ÚSES K1, K2 a BC1 v k. ú. Vojkovice u Židlochovic 01.03.2021
Objednávka Aktualizace PD Realizace protipovodňového a protierozního opatření KoPÚ v k.ú. Dlouhý Újezd 01.03.2021
Přeložka zařízení distribuční soustavy v k. ú. Cipín 01.03.2021
Příkazní smlouva číslo 163-2021-505205 – „Revitalizace zatrubněného toku IP N Bahnitý a polní cesty VPC 2 - KoPÚ Malovice u Netolic - TDS“ 01.03.2021
Příkazní smlouva číslo 181-2021-505205 – „Polní cesty C 3 a C 4 - KoPÚ Petrovice u Záblatí - TDS“ 01.03.2021