Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Projektová dokumentace: Polní cesty Bělčice-Záhrobí
VZ malého rozsahu Zadáno 09.04.2021 26.04.2021 09:00
Nákup manažerských a referentských mobilních telefonů
nadlimitní Zadáno 09.04.2021 11.05.2021 10:00
Komplexní pozemkové úpravy Těchonín a Vlčkovice – část 2 Vlčkovice
nadlimitní Zadáno 09.04.2021 12.05.2021 08:00
Komplexní pozemkové úpravy Těchonín a Vlčkovice – část 1 Těchonín
nadlimitní Zadáno 09.04.2021 12.05.2021 08:00
Digitalizace oběhových krycích listů přes PowerApps
VZ malého rozsahu Zadáno 09.04.2021 12.04.2021 00:00
Komplexní pozemkové úpravy Těchonín a Vlčkovice
nadlimitní Zadávání 09.04.2021
PD - Polní cesta C2 a IP na pozemku KN p.č. 1850 v k.ú. Bavory
VZ malého rozsahu Zadáno 09.04.2021 19.04.2021 09:00
Studie pozemkových úprav v trase D35 v okrese Svitavy
VZ malého rozsahu Zadáno 08.04.2021 23.04.2021 09:00
Technický dozor stavebníka - okres Kutná Hora
VZ malého rozsahu Zadáno 08.04.2021 19.04.2021 10:00
TDS a koordinátor BOZP - Rekonstrukce nádrže N2 Větřkovice
VZ malého rozsahu Zadáno 08.04.2021 16.04.2021 09:00
Koordinátor BOZP při stavbě: Realizace PC 1, 13, 14 a MK1 k.ú. Vlčice u Javorníka
VZ malého rozsahu Zadáno 08.04.2021 16.04.2021 10:00
Technický dozor stavebníka pro stavbu: Realizace PC 1, 13, 14 a MK1 k.ú. Vlčice u Javorníka
VZ malého rozsahu Zadáno 08.04.2021 16.04.2021 09:00
Stavba – Svodné příkopy, biokoridor LBK2 a polní cesty v k.ú. Pravlov
podlimitní Zadáno 08.04.2021 05.05.2021 09:00
Studie odtokových poměrů Zubrnicko
VZ malého rozsahu Zadáno 08.04.2021 22.04.2021 10:00
Zpracování projektové dokumentace včetně autorského dozoru pro stavby polních cest v k.ú. Roučkovice a v k.ú. Proseč-Obořiště
VZ malého rozsahu Zadáno 06.04.2021 20.04.2021 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016