Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Část 2) Komplexní pozemkové úpravy Ostrov
nadlimitní Zadáno 10.06.2019 31.07.2019 09:00
Komplexní pozemkové úpravy Městec a Ostrov
nadlimitní Zadáno 10.06.2019 31.07.2019 09:00
Výstavba rybníka v k. ú. Stoklasná Lhota včetně uložení zeminy v ochranném valu
podlimitní Zadáno 10.06.2019 26.06.2019 09:00
Realizace lokálních biocenter BC 4 a BC 6 v k.ú. Nová Ves II. a BC 2A v k.ú. Rostoklaty
nadlimitní Zadáno 06.06.2019 12.07.2019 12:00
Stavba Revitalizace údolí v k.ú. Kuřimské Jestřabí
VZ malého rozsahu Zadáno 06.06.2019 24.06.2019 09:00
Vyhotovení PD a zajištění AD pro revitalizaci toku v k.ú. Studánky u Všerub
VZ malého rozsahu Zadáno 05.06.2019 25.06.2019 09:00
Podpora provozu a rozvoj integrační platformy TerraBus
nadlimitní Zadáno 05.06.2019 23.07.2019 09:00
KoPÚ v k.ú. Nemněnice a Bukovec u Horšovského Týna
podlimitní Zadáno 05.06.2019 24.06.2019 09:00
Stavba vodních nádrží VN1, VN2 a polní cesty HPC4 v k.ú. Heřmanice u Frýdlantu a k.ú. Kristiánov
podlimitní Zadáno 04.06.2019 11.07.2019 10:00
Specialista řízení podnikové architektury (Enterprise Architect)
VZ malého rozsahu Zadáno 04.06.2019 18.06.2019 10:00
Komplexní pozemková úprava Prosečné
podlimitní Zadáno 31.05.2019 19.06.2019 08:30
Personální a mzdový systém pro Státní pozemkový úřad
nadlimitní Zadáno 30.05.2019 26.06.2019 10:00
Znalecké posudky a odhad cen nemovitostí pro Moravskoslezský kraj na rok 2019-2020 - Část B - Vypracování znaleckých posudků pro ocenění budov, staveb, rybníků a pozemků s nimi souvisejícími
VZ malého rozsahu Zadáno 29.05.2019 11.06.2019 09:00
3. část – „Zpracování dokumentace vodního díla – Zlínský kraj a Vysočina“
VZ malého rozsahu Zadáno 29.05.2019 10.06.2019 10:00
2. část - „Zpracování dokumentace vodního díla – Středočeský, Královéhradecký a Pardubický kraj“
VZ malého rozsahu Zadáno 29.05.2019 10.06.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016