Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nová Dědina u Uničova
VZ malého rozsahu Zadáno 15.08.2017 28.08.2017 10:00
Vypracování znaleckých posudků v rozsahu činnosti KPÚ pro Královéhradecký kraj na období 2017-2020
VZ malého rozsahu Zadáno 15.08.2017 30.08.2017 09:00
Realizace biokoridoru BK X-Y – část v k.ú. Stříbrnice nad Hanou
VZ malého rozsahu Zadáno 14.08.2017 24.08.2017 10:00
Rekonstrukce kapličky Dolní Kramolín /2
VZ malého rozsahu Zadáno 14.08.2017 24.08.2017 00:00
Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Kněžice v Lužických horách
nadlimitní Zadáno 11.08.2017 18.09.2017 08:30
KoPÚ v k. ú. Březová u Úmonína, Vavřinec a Zdeslavice u Chlístovic
nadlimitní Zadáno 10.08.2017 11.09.2017 08:00
Poskytování analytických služeb k analýze požadavků AIS SPÚ
VZ malého rozsahu Zadáno 09.08.2017 18.08.2017 12:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bučovice, Kloboučky a Marefy
nadlimitní Zadáno 09.08.2017 12.09.2017 09:00
Vypracování projektových dokumentací pro realizaci účelových komunikací C1, C6 a C15 v k.ú. Nová Ves nad Popelkou, včetně výkonu autorského dozoru při jejich realizaci
VZ malého rozsahu Zadáno 08.08.2017 28.08.2017 13:00
„Vytyčení vlastnických hranic pozemků po dokončených komplexních pozemkových úpravách v okrese Beroun 2017-2019“
VZ malého rozsahu Zadáno 08.08.2017 25.08.2017 08:30
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Luboměř u Potštátu
nadlimitní Zadáno 08.08.2017 12.09.2017 10:00
Vzdělávací akce pro zaměstnance Státního pozemkového úřadu - I. část - Prezentační dovednosti, Komunikační dovednosti, Komunikační a prezentační dovednosti
VZ malého rozsahu Zadáno 08.08.2017 28.08.2017 09:00
Vzdělávací akce pro zaměstnance Státního pozemkového úřadu - II. část - Leadership a motivace zaměstnanců
VZ malého rozsahu Zadáno 08.08.2017 28.08.2017 09:00
Vzdělávací akce pro zaměstnance Státního pozemkového úřadu - III. část - Time management a delegování úkolů
VZ malého rozsahu Zadáno 08.08.2017 28.08.2017 09:00
Vzdělávací akce pro zaměstnance Státního pozemkového úřadu - IV. část - Zvládání stresu a zátěžových situací
VZ malého rozsahu Zadáno 08.08.2017 28.08.2017 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016