Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bratřice
nadlimitní Zadáno 20.05.2022 28.06.2022 09:00
KoPÚ Mnichov u Lučního Chvojna
nadlimitní Zadáno 20.05.2022 27.06.2022 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kyjovice
podlimitní Zadáno 19.05.2022 14.06.2022 09:00
Vyhotovení znaleckých posudků pro KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha 2022 - 2023
VZ malého rozsahu Zadáno 18.05.2022 06.06.2022 10:00
Projektová dokumentace pro realizaci stavby "PEO, VHO a výsadba zeleně v k.ú. Vícov - II. etapa"
VZ malého rozsahu Zadáno 18.05.2022 26.05.2022 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Očihovec a části k. ú. Očihov
podlimitní Zadáno 18.05.2022 06.06.2022 09:00
Komplexní pozemkové úpravy Mnichov
nadlimitní Zadáno 17.05.2022 23.06.2022 09:00
Realizace SZ Lhotka u Frýdku-Místku – vodní nádrže R2 a R3
podlimitní Zadáno 16.05.2022 02.06.2022 09:00
PD pro realizaci cest C2, C18, C19 a C26 v k.ú. Rapšach
VZ malého rozsahu Zadáno 16.05.2022 30.05.2022 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Hrbov u Lhenic
nadlimitní Zadáno 16.05.2022 27.06.2022 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Řetenice u Stach
nadlimitní Zadáno 16.05.2022 29.06.2022 09:00
Poskytování geodetických služeb pro KPÚ pro Ústecký kraj na období 2022-2025
VZ malého rozsahu Zadáno 13.05.2022 26.05.2022 09:00
Rámcová dohoda pro vytyčování pozemků po pozemkových úpravách v okrese Vsetín 2022 - 2024
VZ malého rozsahu Zadáno 13.05.2022 23.05.2022 08:00
Realizace biocenter LBC 14, LBC 18 v k. ú. Okna u Polep
podlimitní Zadáno 13.05.2022 03.06.2022 09:00
PD a AD pro výsadbu zeleně Teplice
VZ malého rozsahu Zadáno 11.05.2022 23.05.2022 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016