Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Licence Create Installer Tool for Kofax
VZ malého rozsahu Zadáno 07.10.2020 08.10.2020 11:00
PD vč. AD a GTP pro realizaci prvků PSZ v KoPÚ Štítary u Krásné
VZ malého rozsahu Zadáno 06.10.2020 16.10.2020 11:00
Projektové dokumentace pro realizaci společných zařízení v k.ú. Paseka u Šternberka, Dolní Dlouhá Loučka a Újezd u Uničova
VZ malého rozsahu Zadáno 05.10.2020 16.10.2020 09:00
Architektonický projekt a realizace - Stavební úpravy části budovy ústředí SPÚ pro změnu účelu využití
VZ malého rozsahu Zadáno 05.10.2020 29.10.2020 13:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Horní Moštěnice
nadlimitní Zadáno 29.09.2020 02.11.2020 09:00
Vypracování projektové dokumentace pro Stavební úpravy části budovy ústředí SPÚ pro změnu účelu využití
VZ malého rozsahu Zadáno 25.09.2020 02.10.2020 15:00
Technický dozor stavebníka pro stavbu: Realizace prvků plánu společných zařízení KoPÚ v k.ú. Březná I. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 25.09.2020 06.10.2020 09:00
Vyhotovení PD a zajištění AD pro vodní nádrž VN 3 v k. ú. Únějovice
VZ malého rozsahu Zadáno 24.09.2020 14.10.2020 09:00
Vyhotovení PD a zajištění AD pro vodní nádrž VN 1 v k. ú. Koloveč
VZ malého rozsahu Zadáno 24.09.2020 14.10.2020 09:00
Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídělů v k.ú. Puklice
VZ malého rozsahu Zadáno 23.09.2020 08.10.2020 10:00
Vyhotovení znaleckých posudků pro KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha 2020 - 2022
nadlimitní Zadáno 23.09.2020 26.10.2020 08:30
Projektová dokumentace vodních nádrží v k.ú. Chraštice
VZ malého rozsahu Zadáno 22.09.2020 07.10.2020 12:00
Výkon TDS a BOZP při realizaci polních cest VPC 1N, VPC 2N, vč. výsadby doprovodné zeleně, LBK 35A, 35C a následné 3-leté péče v k.ú. Radyně
VZ malého rozsahu Zadáno 22.09.2020 30.09.2020 09:00
Realizace VHO III. v k.ú. Bolešiny - SO 02 Suchý poldr a SO 03 Tůně
podlimitní Zadáno 22.09.2020 12.10.2020 09:00
Zajištění bezpečnostních služeb
VZ malého rozsahu Zadáno 21.09.2020 13.10.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016