Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm
podlimitní Zadáno 21.06.2019 11.07.2019 09:00
Projektové dokumentace pro realizaci SZ v rámci KoPÚ Křenovice u Kojetína, KoPÚ Stará Ves u Přerova a KoPÚ Stříbrnice nad Hanou
VZ malého rozsahu Zadáno 20.06.2019 08.07.2019 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Selibov
podlimitní Zadáno 20.06.2019 10.07.2019 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Šitbořice
nadlimitní Zadáno 20.06.2019 23.07.2019 09:00
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Chodský Újezd
nadlimitní Zadáno 20.06.2019 31.07.2019 10:00
Zpracování návrhu KoPÚ v k.ú. Předlánce
podlimitní Zadáno 19.06.2019 08.07.2019 12:00
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Bříza u Všestar, včetně ucelené části k.ú. Rosnice u Všestar
podlimitní Zadáno 18.06.2019 09.07.2019 08:30
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rynoltice
nadlimitní Zadáno 17.06.2019 18.07.2019 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Lbosín, Struhařov u Benešova a Chmelná u Vlašimi
nadlimitní Zadáno 17.06.2019 24.07.2019 08:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Bzová
nadlimitní Zadáno 17.06.2019 22.07.2019 08:00
Komplexní pozemkové úpravy Nové Lhotice
podlimitní Zadáno 17.06.2019 08.07.2019 09:00
Vyhotovení znaleckých posudků v rozsahu činnosti Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj pro období 2019 - 2021
nadlimitní Zadáno 14.06.2019 18.07.2019 09:00
Komplexní pozemkové úpravy k.ú. Bedřichův Světec
podlimitní Zadáno 14.06.2019 19.07.2019 09:00
Komplexní pozemkové úpravy Černětice a Račí
nadlimitní Zadáno 13.06.2019 22.07.2019 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Charvatce u Martiněvsi
podlimitní Zadáno 12.06.2019 02.07.2019 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016