Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
TDS - R190 vodní nádrž s tůní VN1, DC16 v k.ú. Klášter n. Dědinou
VZ malého rozsahu Zadáno 05.04.2022 13.04.2022 10:00
TDS a BOZP pro stavbu "Ochranná retenční nádrž Lichnov II - Sanace průsaků"
VZ malého rozsahu Zadáno 05.04.2022 13.04.2022 09:00
Poskytování telekomunikačních služeb
nadlimitní Zadáno 05.04.2022 09.05.2022 10:00
Projektové dokumentace na realizaci PSZ včetně výkonu autorského dozoru v k.ú. Kouty u Poděbrad
VZ malého rozsahu Zadáno 04.04.2022 14.04.2022 11:00
Zajištění koordinátora BOZP na akci "Oprava mostu přes výpust Holanského rybníka, k. ú. Holany"
VZ malého rozsahu Uzavřeno 04.04.2022 04.04.2022 16:00
Zajištění TDS na akci "Oprava mostu přes výpust Holanského rybníka, k. ú. Holany
VZ malého rozsahu Uzavřeno 04.04.2022 04.04.2022 16:00
Zajištění ZAV na akci "Oprava mostu přes výpust Holanského rybníka, k. ú. Holany"
VZ malého rozsahu Uzavřeno 04.04.2022 04.04.2022 16:00
Projekty: Výsadba biokoridoru a IP v k.ú. Olešnice u Červeného Kostelce a Stolín
VZ malého rozsahu Zadáno 01.04.2022 07.04.2022 12:00
PD vč. AD a GTP pro MVN 1 a cestu DC4 v k.ú. Ostroh
VZ malého rozsahu Zadáno 30.03.2022 13.04.2022 09:00
Projektová dokumentace "Suchý poldr SRN2, k.ú. Tupesy na Moravě" II.
VZ malého rozsahu Zadáno 29.03.2022 06.04.2022 09:00
Kanál Krhovice - Hevlín, Náhon N1 - zvýšení vzdouvacího objektu za ČS 5
podlimitní Vyhodnoceno 29.03.2022 20.04.2022 10:00
PD – Suché nádrže SN1 a SN2 a polních cest s průlehy a propustky v k.ú. Kostelec u Kyjova
VZ malého rozsahu Zadáno 28.03.2022 06.04.2022 09:00
Smlouva o poskytování služeb podpory aplikace BIS - Bonitační informační systém 2022
VZ malého rozsahu Zadáno 25.03.2022 28.03.2022 00:00
PD a AD pro realizaci společných zařízení z důvodu stavby Obchvatu Nové Paky
podlimitní Zadáno 23.03.2022 13.04.2022 09:00
PTK na zajištění služeb dohledu a správy počítačové sítě
VZ malého rozsahu Zadávání 23.03.2022
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016