Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Lužec nad Vltavou - polní cesta VC6 - TDS a koordinátor BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 06.04.2021 14.04.2021 09:00
Zpracování projektové dokumentace vč. GTP a zajištění služeb autorského dozoru pro HC2a a VC15, vč. IP3 a IP23 v k.ú. Valteřice v Krkonoších a VC11 v k.ú. Horní Branná
VZ malého rozsahu Zadáno 01.04.2021 21.04.2021 10:00
Vedlejší polní cesta C4, k.ú. Drslavice
podlimitní Zadáno 01.04.2021 22.04.2021 09:00
Autorský dozor - Polní cesty 2021
VZ malého rozsahu Zadáno 01.04.2021 12.04.2021 11:00
Projektová dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby s názvem „Hlavní polní cesta HC1 a LBC 16 „Bralová“ část v k. ú. Střílky“
VZ malého rozsahu Zadáno 01.04.2021 14.04.2021 09:00
Technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP pro realizaci polní cesty HC2b v k.ú. Sovínky
VZ malého rozsahu Zadáno 31.03.2021 14.04.2021 10:00
TDS a koordinátor BOZP při realizaci staveb Polní cesty v k.ú. Labská Stráň
VZ malého rozsahu Zadáno 31.03.2021 14.04.2021 09:00
TDS - Cesta C2B v k.ú. Nepasice 2021
VZ malého rozsahu Zadáno 31.03.2021 09.04.2021 09:00
Vytyčení hranic pozemků po KoPÚ - Pobočka Pelhřimov
VZ malého rozsahu Zadáno 31.03.2021 14.04.2021 09:00
Projekty pro realizaci společných zařízení - okres Náchod 2021
VZ malého rozsahu Zadáno 31.03.2021 15.04.2021 12:00
Stavba protierozního a protipovodňového opatření v k.ú. Čejč lokalita Doliny
podlimitní Zadáno 30.03.2021 20.04.2021 09:00
Rámcová dohoda pro vytyčování pozemků po pozemkových úpravách, UH 2021 - 2023
VZ malého rozsahu Zadáno 30.03.2021 14.04.2021 09:00
Polní cesty, VHO a výsadba zeleně v k.ú. Ochoz u Konice - I. etapa
podlimitní Zadáno 30.03.2021 19.04.2021 09:00
Polní cesty C2 a C16 v k.ú. Hejtmánkovice
podlimitní Zadáno 29.03.2021 19.04.2021 13:00
Geodetické služby 01/2021 – Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
VZ malého rozsahu Zadáno 29.03.2021 13.04.2021 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016