Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Pasportizace staveb ve správě KPÚ pro Královéhradecký kraj
VZ malého rozsahu Zadáno 20.09.2018 04.10.2018 12:00
Náhradní výsadba na pozemcích p.č. 34/1 a 150/6 v k.ú. Těšíkov a na pozemku p.č. 68/7 v k.ú. Henčlov, včetně následné pěstební péče o vysazené dřeviny
VZ malého rozsahu Zadáno 17.09.2018 27.09.2018 11:00
Projektová dokumentace a autorský dozor pro stavbu „Realizace společných zařízení v k. ú. Stará Ves n. O. - I. etapa“
VZ malého rozsahu Zadáno 12.09.2018 26.09.2018 09:00
Optimalizace postupů uveřejňování smluv SPÚ do registru smluv
VZ malého rozsahu Zadáno 12.09.2018 18.09.2018 10:00
Polní cesta Jamné - Do Borku
podlimitní Zadáno 10.09.2018 01.10.2018 10:00
Výstavba polních cest C1, C19 a záchytných příkopů ZP2, ZP7 v k.ú. Plinkout
podlimitní Zadáno 10.09.2018 19.10.2018 09:00
Vypracování projektové dokumentace pro legalizaci a provedení stavby SPÚ
VZ malého rozsahu Zadáno 05.09.2018 18.09.2018 10:00
KoPÚ v k.ú. Svinná na Šumavě - dopracování
VZ malého rozsahu Zadáno 04.09.2018 17.09.2018 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Žebnice
podlimitní Zadáno 03.09.2018 20.09.2018 09:00
„Optimalizace procesu vzdělávání zaměstnanců Státního pozemkového úřadu“
VZ malého rozsahu Zadáno 30.08.2018 07.09.2018 09:00
Realizace polní cesty C1 s IP k.ú. Hrabůvka u Hranic
VZ malého rozsahu Zadáno 28.08.2018 10.09.2018 09:00
Realizace polních cest HPCN1, HPCS2 a DPCS1 v k.ú. Dobročovice
podlimitní Zadáno 27.08.2018 17.09.2018 10:00
Výkon TDS na stavbě PC C1-M1, C1-M2 v k.ú. Medlovice
VZ malého rozsahu Zadáno 27.08.2018 05.09.2018 15:00
Vypracování znaleckých posudků - JMK 2018-2021
VZ malého rozsahu Zadáno 24.08.2018 12.09.2018 09:00
Vytyčení po KoPÚ 2018 – okresy PJ, PS a PM – Pobočka Plzeň
VZ malého rozsahu Zadáno 23.08.2018 03.09.2018 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016