Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění provozu, vyhodnocování událostí a zpracování údajů z databáze webového portálu Monitoring eroze zemědělské půdy
VZ malého rozsahu Zadáno 12.02.2018 23.02.2018 12:00
Aktualizace části PSZ a zpracování PD polní cesty včetně souvisejících IP v k.ú. Popice
VZ malého rozsahu Zadáno 09.02.2018 22.02.2018 14:00
Projektová dokumentace k polním cestám HC3 a VC8 v k.ú. Dětřichovec
VZ malého rozsahu Zadáno 07.02.2018 21.02.2018 13:00
Jednoduché pozemkové úpravy - upřesnění přídělu - určení hranic pozemků v k.ú. Lubnice
podlimitní Zadáno 06.02.2018 26.02.2018 09:00
Dodávka kancelářského nábytku pro ústředí SPÚ
VZ malého rozsahu Zadáno 05.02.2018 19.02.2018 12:00
Realizace polní cesty VC4 v k.ú. Chotěvice - I. etapa
podlimitní Zadáno 05.02.2018 26.02.2018 09:00
Zajištění provozu závlahové soustavy "Podivín-Lužice I"
nadlimitní Zadáno 05.02.2018 09.03.2018 09:00
JPÚ – upřesnění a rekonstrukce přídělů v okrese Svitavy – 2018
VZ malého rozsahu Zadáno 31.01.2018 14.02.2018 09:30
Zpracování znaleckých posudků pro oceňování majetku ve vlastnictví státu, s kterým má příslušnost hospodařit Státní pozemkový úřad v rámci Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj na období 2018 - 2019
podlimitní Zadáno 30.01.2018 16.02.2018 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Trhanov a Chocomyšl
podlimitní Zadáno 30.01.2018 16.02.2018 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Broučkova Lhota
VZ malého rozsahu Zadáno 30.01.2018 13.02.2018 09:00
Výstavba polní cesty C2 v k. ú. Chotouň
podlimitní Zadáno 30.01.2018 01.03.2018 10:00
Školení řidičů referentských vozidel prezenční formou
VZ malého rozsahu Zrušeno 26.01.2018 02.02.2018 12:00
Zajištění servisních služeb, pneuservisu a oprav vozidel pro Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
VZ malého rozsahu Zadáno 24.01.2018 07.02.2018 12:00
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Bernartice u Stráže
podlimitní Zadáno 24.01.2018 12.02.2018 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016