Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Malá Morava
podlimitní Zadáno 04.11.2020 14.12.2020 09:00
Úklid budovy, pobočka Svitavy, 2021-2022
VZ malého rozsahu Zadáno 04.11.2020 16.11.2020 09:30
Výstavba polních cest C10B a C8a v k.ú. Řehlovice, VC6 v k.ú. Malhostice a výsadba zeleně podél polní cesty C10B
podlimitní Zadáno 04.11.2020 30.11.2020 09:00
Realizace souboru staveb SZ v k.ú. Třebom
podlimitní Zadáno 03.11.2020 07.12.2020 09:00
Obnova licencí Enterprise Architect Ultimate
VZ malého rozsahu Zadáno 03.11.2020 04.11.2020 00:00
Zajištění údržby nepronajatých pozemků v Moravskoslezském kraji
VZ malého rozsahu Zadáno 02.11.2020 18.11.2020 10:00
Zpracování projektové dokumentace včetně autorského dozoru Kladruby u Stříbra poldr + DZ4 a Třemešné tůň 1, 2 a 3 + IP2 a IP3
VZ malého rozsahu Zadáno 02.11.2020 11.11.2020 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Plchov a Černuc
nadlimitní Zadáno 27.10.2020 03.02.2021 08:30
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Jesenice u Rakovníka a k. ú. Krty s rekonstrukcí přídělů
nadlimitní Zadáno 27.10.2020 20.01.2021 08:30
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Vinaře
podlimitní Zadáno 27.10.2020 14.12.2020 08:30
Údržba pozemků v Olomouckém kraji pro rok 2021 - kácení a ořez stromů, sečení trávy a křovin
VZ malého rozsahu Zadáno 26.10.2020 10.11.2020 10:00
Licenční podpora Microsoft Dynamics 365 BC pro období 2021-2023
podlimitní Zadáno 26.10.2020 19.11.2020 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Sněhov
podlimitní Zadáno 23.10.2020 07.12.2020 14:00
Licenční podpora elektronické spisové služby a rozvoj dle legislativních požadavků pro období 2021 - 2022
nadlimitní Zadáno 23.10.2020 24.11.2020 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Kralice a Starkoč u Bílého Podolí
nadlimitní Zadáno 22.10.2020 18.01.2021 08:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016