Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vyhotovení znaleckých posudků v rozsahu činnosti KPÚ pro Kraj Vysočina 2021 - 2022
VZ malého rozsahu Zadáno 25.02.2021 10.03.2021 09:00
Přeložka vedení CETIN u R 186 - Cesty v k.ú. Újezd u HK
VZ malého rozsahu Zadáno 24.02.2021 03.03.2021 10:00
Polní cesta HPC1 v k.ú. Dolany u Červených Peček
podlimitní Zadáno 24.02.2021 30.03.2021 10:00
Pořízení kombinovaných srážkových dat pro území celé ČR
VZ malého rozsahu Zadáno 24.02.2021 05.03.2021 10:00
Projektové dokumentace na stavbu polních cest HPC 3 a VPC 12 Radíč
VZ malého rozsahu Zadáno 24.02.2021 10.03.2021 14:00
Zpracování PD vodních nádrží VN1, VN2, koryta DVT2 a polní cesty HC1-R v k.ú. Rádlo
VZ malého rozsahu Zadáno 23.02.2021 10.03.2021 12:00
Vypracování znaleckých posudků – JMK 2021-2023
VZ malého rozsahu Zadáno 23.02.2021 10.03.2021 10:00
Zpracování projektových dokumentací SZ
VZ malého rozsahu Zadáno 23.02.2021 09.03.2021 09:00
Polní cesta RCV1 Vahlovice
podlimitní Zadáno 22.02.2021 25.03.2021 09:00
Projektová dokumentace na stavbu polní cesty C 34 Drážkov
VZ malého rozsahu Zadáno 22.02.2021 08.03.2021 12:00
Zpracování projektové dokumentace včetně autorského dozoru projektanta Mchov PC HC1+SP3 a Tuněchody u Stříbra PC C2R+SP+B1R
VZ malého rozsahu Zadáno 22.02.2021 04.03.2021 09:00
Vyhotovení PD a zajištění AD pro protierozní opatření v k. ú. Přívozec a Chotiměř u Blížejova
VZ malého rozsahu Zadáno 22.02.2021 08.03.2021 10:00
Kácení dřevin a porostů na pozemcích v příslušnosti hospodařit SPÚ v Moravskoslezském kraji pro rok 2021-2023
VZ malého rozsahu Zadáno 22.02.2021 10.03.2021 09:00
Stavba polní cesty C1 v k.ú. Vlčice u Blovic
podlimitní Zadáno 19.02.2021 12.03.2021 09:00
Realizace polních cest k.ú. Labská Stráň
podlimitní Zadáno 19.02.2021 10.03.2021 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016