Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
3. část – „Zpracování dokumentace vodního díla – Zlínský kraj a Vysočina“
VZ malého rozsahu Zadáno 29.05.2019 10.06.2019 10:00
2. část - „Zpracování dokumentace vodního díla – Středočeský, Královéhradecký a Pardubický kraj“
VZ malého rozsahu Zadáno 29.05.2019 10.06.2019 10:00
1. část - „Zpracování dokumentace vodního díla – Karlovarský a Plzeňský kraj“
VZ malého rozsahu Zadáno 29.05.2019 10.06.2019 10:00
Zpracování dokumentace vodního díla
VZ malého rozsahu Zadáno 29.05.2019 10.06.2019 10:00
Zpracování projektové dokumentace na realizaci polních cest stavby D6 Lubenec - Bošov
VZ malého rozsahu Zadáno 29.05.2019 12.06.2019 10:00
Realizace PSZ polní cesta VPC 5.1. a větrolam IP 4 v k. ú. Nové Kopisty
podlimitní Zadáno 28.05.2019 24.06.2019 09:00
Sezónní údržba pozemků 2019
VZ malého rozsahu Zadáno 28.05.2019 31.05.2019 09:00
Zpracování geotechnického průzkumu v k.ú. Nová Dědina u Uničova
VZ malého rozsahu Zadáno 24.05.2019 04.06.2019 10:00
Realizace polních cest HC1, HC2 a HC3 v k. ú. Zadní Chlum
podlimitní Zadáno 24.05.2019 03.07.2019 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Bošice u Kouřimi a Klipec
nadlimitní Zadáno 24.05.2019 03.07.2019 08:30
Nákup GNSS zařízení
VZ malého rozsahu Zadáno 23.05.2019 06.06.2019 10:00
KoPÚ s upřesněním a rekonstrukcí přídělů v k.ú. Jedlová u Poličky
nadlimitní Zadáno 23.05.2019 01.07.2019 08:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vysoké Veselí a v k.ú. Veselská Lhota
nadlimitní Zadáno 22.05.2019 24.06.2019 08:30
Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů v k.ú. Kotovice a v k.ú. Záluží
nadlimitní Zadáno 22.05.2019 02.07.2019 09:00
Krajinotvorná nádrž a výsadba zeleně v k.ú. Vranovice - I. etapa
podlimitní Zadáno 21.05.2019 06.06.2019 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016