Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
"Technický dozor stavebníka při realizaci akce „Dosadba biocentra BC17 Ostudy a realizace mokřadu č. 2 v k. ú. Střílky"
VZ malého rozsahu Zadáno 28.02.2023 08.03.2023 09:00
Posouzení projektů Státního pozemkového úřadu zařazených do programu „Národní plán obnovy“ z hlediska dodržení zásady „Do No Significant Harm“ – „významně nepoškozovat, také zásadně nepoškozovat environmentální cíle“, „zásada zásadně neškodit“
VZ malého rozsahu Zadáno 28.02.2023 07.03.2023 10:00
TDS Protierozní a vodohospodářská opatření SDSO1, MEZ1, MEZ2, PŘ1, PŘ2, PŘ3a, PŘ3b, PRU1 k. ú. Maršov u Uherského Brodu a k. ú. Pašovice na Moravě
VZ malého rozsahu Zadáno 28.02.2023 06.03.2023 00:00
TDS Stabilizace strží, k. ú. Ořechov u Uherského Hradiště a Vážany u Uherského Hradiště
VZ malého rozsahu Zadáno 28.02.2023 06.03.2023 23:00
Výsadba LBK 05, LBK 06 a LBC 01 a+b v k.ú. Jevišovice
nadlimitní Vyhodnoceno 27.02.2023 31.03.2023 09:00
Technický dozor stavebníka pro stavbu: Polní cesty, VHO a výsadba zeleně v k.ú. Pavlovice u Kojetína - II. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 24.02.2023 06.03.2023 10:00
Výsadba biokoridoru BK1 v k. ú. Bosonohy
nadlimitní Hodnocení 24.02.2023 03.04.2023 09:00
Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru pro stavbu Polní cesta VC3, brod B2 a svodný průleh SV1 v k.ú. Komárovice u Jihlavy
VZ malého rozsahu Zadáno 23.02.2023 09.03.2023 10:00
KoPÚ Žežice u Chuderova
nadlimitní Zadáno 22.02.2023 29.03.2023 09:00
Ozelenění biokoridorů LBK5, LBK6 a biocentra BC1 v k.ú. Polerady u Prahy
nadlimitní Vyhodnoceno 22.02.2023 26.04.2023 09:00
PD - PC CP2, CP3, CP4 v k. ú. Knínice u Boskovic a PC C28 včetně LBK1 v k. ú. Šebetov
VZ malého rozsahu Zadáno 21.02.2023 07.03.2023 08:00
Zpracování geotechnického průzkumu v katastrálním území Přerov
VZ malého rozsahu Zadáno 21.02.2023 02.03.2023 09:00
Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru na stavbě Polní cesta CHN5 v k.ú. Brzkov
VZ malého rozsahu Zadáno 21.02.2023 03.03.2023 10:00
Projektová dokumentace, stavební povolení a autorský dozor k realizaci PSZ v k.ú. Šarovy
VZ malého rozsahu Zadáno 21.02.2023 22.02.2023 00:00
Realizace Doly u Boru IP9 a Mchov LBK TB1-TB2
nadlimitní Vyhodnoceno 20.02.2023 29.03.2023 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016