Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Realizace prvků plánu společných zařízení - III. etapa v k.ú. Žákovice
podlimitní Zadáno 13.07.2023 18.08.2023 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Sasov
podlimitní Zadáno 12.07.2023 11.08.2023 08:00
Část 2 - PD a AD pro VN 1 a VN 2 v k. ú. Všestudy
VZ malého rozsahu Zadáno 12.07.2023 25.07.2023 12:00
Část 1 - PD, GTP a AD pro cesty a IP v k. ú. Všestudy
VZ malého rozsahu Zadáno 12.07.2023 25.07.2023 12:00
PD a AD pro prvky PSZ v k. ú. Všestudy
VZ malého rozsahu Zadáno 12.07.2023
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Slatina u Bílovce
nadlimitní Zadáno 12.07.2023 22.08.2023 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Moravské Vlkovice
nadlimitní Zadáno 12.07.2023 18.08.2023 09:00
Vypracování PD výsadby IP 31, KoPÚ Roudná nad Lužnicí, a obnovy třešňové aleje podél cesty HC2R, KoPÚ Rašovice
VZ malého rozsahu Zadáno 12.07.2023 26.07.2023 09:00
Komplexní pozemkové úpravy Horní Orlice
VZ malého rozsahu Zadáno 12.07.2023 31.07.2023 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hlince
podlimitní Zadáno 11.07.2023 27.07.2023 09:00
PD na "Stavbu vedlejší polní cesty VPC 8 v k.ú. Vranovice u Břas" včetně AD
VZ malého rozsahu Zadáno 11.07.2023 20.07.2023 09:00
Komplexní pozemkové úpravy k.ú. Rožná
nadlimitní Zadáno 11.07.2023 23.08.2023 08:00
Rámcová dohoda č. 2/2023/529100 na zajištění údržby pozemků v Karlovarském kraji - sečení travních porostů včetně ekologické likvidace travní hmoty
VZ malého rozsahu Zadáno 11.07.2023 21.07.2023 10:00
Komplexní pozemkové úpravy k.ú. Kuklík
nadlimitní Zadáno 10.07.2023 21.08.2023 08:00
Komplexní pozemkové úpravy Březník
nadlimitní Zadáno 10.07.2023 22.08.2023 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016