Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Komplexní pozemkové úpravy Bystřice pod Lopeníkem a Lopeník
nadlimitní Zadáno 05.08.2016 26.09.2016 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Roveň u Sobotky
VZ malého rozsahu Zadáno 05.08.2016 25.08.2016 12:00
Polní cesta C 3 k.ú. Chramostek
podlimitní Zadáno 05.08.2016 29.08.2016 09:00
Větrolam VN1 v k.ú. Velký Karlov
podlimitní Zadáno 05.08.2016 23.08.2016 09:00
Zpracování návrhu 2 komplexních pozemkových úprav v k.ú. Dolní Pertoltice a Horní Pertoltice
nadlimitní Zadáno 05.08.2016 03.10.2016 08:30
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kvasice
nadlimitní Zadáno 03.08.2016 21.09.2016 09:00
Vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Kočín
VZ malého rozsahu Zadáno 03.08.2016 22.08.2016 10:00
Zpracování návrhu KoPÚ v k.ú. Benešov u Semil
podlimitní Zadáno 03.08.2016 31.08.2016 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Brtná, Týmova Ves a Vintířov
nadlimitní Zadáno 30.07.2016 26.09.2016 10:00
Komplexní pozemková úprava Doubravice a Komplexní pozemková úprava Zálesí
VZ malého rozsahu Zadáno 29.07.2016 10.08.2016 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bystřička I a Bystřička II
nadlimitní Zadáno 28.07.2016 14.09.2016 09:00
Realizace společných zařízení v k.ú. Medlov - I. etapa
podlimitní Zadáno 27.07.2016 22.08.2016 10:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Krumvíř
nadlimitní Zadáno 26.07.2016 14.09.2016 09:00
Zpracování dat výstupů pozemkových úprav
podlimitní Zadáno 23.07.2016 29.08.2016 09:00
Komplexní pozemkové úpravy Chelčice
nadlimitní Zadáno 22.07.2016 20.09.2016 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016