Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Integrace E-ZAK a ISPU
VZ malého rozsahu Zadáno 13.05.2021 14.05.2021 00:00
Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídělů - určení hranic pozemků v k.ú. Květnov
podlimitní Zadáno 12.05.2021 31.05.2021 09:00
Realizace IPN1-5 v k. ú. Ohníč
VZ malého rozsahu Zadáno 12.05.2021 28.05.2021 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Prostřední Poříčí
podlimitní Zadáno 12.05.2021 31.05.2021 09:00
PD – Suchá retenční nádrž N3, PC HC2A-R a HC2B-R, rigol RG1 a interakční prvek IP16 v k.ú. Babolky
VZ malého rozsahu Zadáno 06.05.2021 21.05.2021 09:00
Projektová dokumentace pro realizaci společných zařízení v k.ú. Příkazy
VZ malého rozsahu Zadáno 06.05.2021 14.05.2021 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Šelešovice
podlimitní Zadáno 06.05.2021 31.05.2021 09:00
Realizace SZ Stará Ves n. O. – polní cesta C2b
podlimitní Zadáno 06.05.2021 08.06.2021 09:00
Zajištění činností v oblasti obstarávání provozu, údržby, oprav a využití majetku v příslušnosti hospodaření SPÚ
VZ malého rozsahu Zadáno 05.05.2021 17.05.2021 11:00
Provedení předběžného GTP pro PSZ KoPÚ v k. ú. Lužná u Františkových Lázní
VZ malého rozsahu Zadáno 05.05.2021 14.05.2021 09:00
Komplexní pozemkové úpravy Městec nad Dědinou a Komplexní pozemkové úpravy Očelice
nadlimitní Zadáno 04.05.2021 09.06.2021 09:00
Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídělů v k.ú. Rančířov
VZ malého rozsahu Zadáno 04.05.2021 19.05.2021 13:00
PD - Polní cesty MK2a a MK2b v k. ú. Bahna a Rumberk 2
VZ malého rozsahu Zadáno 04.05.2021 13.05.2021 09:00
VHO, polní cesty a krajinná zeleň v k.ú. Čelechovice na Hané – I. etapa
podlimitní Zadáno 03.05.2021 19.05.2021 09:00
Realizace Vysoké Jamné LBK 37-40
nadlimitní Zadáno 03.05.2021 09.06.2021 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016