Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Slavonice
nadlimitní Zadáno 25.02.2016 13.04.2016 09:00
Zajištění servisních služeb, pneuservisu a oprav vozidel pro KPÚ pro Jihočeský kraj
VZ malého rozsahu Zadávání 24.02.2016 23.03.2016 09:00
Komplexní pozemková úprava Bílé Poličany
VZ malého rozsahu Zadáno 24.02.2016 07.03.2016 08:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vřesina u Opavy
podlimitní Zadáno 24.02.2016 11.03.2016 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zadní Arnoštov
VZ malého rozsahu Zadáno 24.02.2016 08.03.2016 09:00
Dodávka kancelářského nábytku pro ústředí SPÚ
VZ malého rozsahu Zadáno 19.02.2016 29.02.2016 09:30
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Češov a Liběšice
nadlimitní Zadáno 19.02.2016 11.04.2016 11:30
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hůrka u Libé - nové služby v rámci dílčího FC 1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona- vytýčení pozemků
VZ malého rozsahu Zadáno 19.02.2016 26.02.2016 12:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Křičov, včetně ucelené části k.ú. Smidarská Lhota a Starý Bydžov
VZ malého rozsahu Zadáno 19.02.2016 09.03.2016 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dolní Lhota u Luhačovic
VZ malého rozsahu Zadáno 18.02.2016 01.03.2016 09:00
Zajištění servisních služeb, pneuservisu a oprav vozidel pro KPÚ pro Zlínský kraj V
VZ malého rozsahu Zadáno 17.02.2016 29.02.2016 10:00
Část 1) Komplexní pozemková úprava v k.ú. Žižice
nadlimitní Zadáno 17.02.2016 13.04.2016 10:00
Část 2) Komplexní pozemková úprava v k.ú. Vítov
nadlimitní Zadáno 17.02.2016 13.04.2016 10:00
Část 3) Komplexní pozemková úprava v k.ú. Drnov
nadlimitní Zadáno 17.02.2016 13.04.2016 10:00
Část 4) Komplexní pozemková úprava v k.ú. Luníkov
nadlimitní Zadáno 17.02.2016 13.04.2016 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016