Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Protierozní meze a polní cesty v k.ú. Oldřichovice
podlimitní Zadáno 09.07.2020 27.07.2020 09:00
Vypracování znaleckých posudků v rozsahu činnosti KPÚ pro Liberecký kraj pro období 08/2020 - 07/2022
VZ malého rozsahu Zadáno 08.07.2020 22.07.2020 09:00
Polní cesta HC4c s IP17 v k.ú. Medlov u Uničova
podlimitní Zadáno 08.07.2020 24.07.2020 09:00
„Společná zařízení KoPÚ Vitějovice – malé vodní nádrže a polní cesta RCV 20“
podlimitní Zadáno 07.07.2020 29.07.2020 09:00
Vodohospodářské opatření v trati Vesník a Pohoř v k.ú. Zašová
podlimitní Zadáno 03.07.2020 04.08.2020 09:00
Technický dozor stavebníka pro stavbu: Polní cesty a PPO v k.ú. Čechy pod Kosířem - I. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 03.07.2020 14.07.2020 10:00
Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP při realizaci stavby „Retenční nádrž N5 v k. ú. Lechotice“
VZ malého rozsahu Zadáno 02.07.2020 14.07.2020 09:00
Protipovodňová a protierozní opatření Malenovice u Zlína
podlimitní Zadáno 02.07.2020 22.07.2020 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Věžky u Přerova
podlimitní Zadáno 02.07.2020 21.07.2020 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Nová Telib a Pěčice
podlimitní Zadáno 01.07.2020 27.07.2020 08:30
Zajištění výkonu TDS a výkonu koordinátora BOZP při realizaci stavby polní cesty C15 v k.ú. Nová Ves nad Popelkou
VZ malého rozsahu Zadáno 01.07.2020 13.07.2020 09:00
Realizace komunikací 6,7,9 v k.ú. Meziříčí
podlimitní Zadáno 01.07.2020 21.07.2020 09:00
Projektové dokumentace pro vodohospodářská opatření v k. ú. Bedřichov u Horní Stropnice a k. ú. Pašovice
VZ malého rozsahu Zadáno 01.07.2020 15.07.2020 10:00
Projektová dokumentace - vodohospodářská opatření Sehradice
VZ malého rozsahu Zadáno 30.06.2020 10.07.2020 09:00
Stavba vodní nádrže a části polní cesty C 12 v k.ú. Žibřidice
podlimitní Zadáno 30.06.2020 21.07.2020 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016