Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Polní cesta C5, rekonstrukce otevřeného příkopu OP2 a dosadba IP6 v k.ú. Myslůvka
podlimitní Zadáno 03.05.2023 30.05.2023 08:00
Realizace polních cest VC1 a VC4 s doprovodnou zelení IP1 a KZ1 k.ú. Kouty u Poděbrad
podlimitní Zadáno 03.05.2023 30.05.2023 09:00
Projektová dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby Realizace prvků PSZ v k.ú. Veselá u Valašského Meziříčí – II. a III. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 03.05.2023 12.05.2023 09:00
Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídělů – určení hranic pozemků v k.ú. Maleč u Chotěboře a k.ú. Nová Ves u Chotěboře
VZ malého rozsahu Zadáno 03.05.2023 11.05.2023 09:00
Základní systémová podpora programu Atlas DMT 2023
VZ malého rozsahu Zadáno 03.05.2023 04.05.2023 00:00
Stavba polní cesty HPC 1 v k.ú. Pláně u Plas
podlimitní Zadáno 02.05.2023 23.05.2023 09:00
PD + AD Realizace SZ v k.ú. Nebory a Oldřichovice u Třince
VZ malého rozsahu Zadáno 02.05.2023 12.05.2023 09:00
Realizace společných zařízení Helvíkovice – polní cesty C9, C21a, C22.
podlimitní Zadáno 02.05.2023 22.05.2023 09:00
Autorský dozor při rekonstrukci MVN v k. ú. Kosoř vč. zhotovení manipulačního a provozního řádu vodního díla
VZ malého rozsahu Zadáno 02.05.2023 05.05.2023 10:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Todně
podlimitní Zadáno 02.05.2023 19.05.2023 09:00
Vzdělávací akce - Moderní písemná komunikace: standardy a praxe
VZ malého rozsahu Zadáno 02.05.2023 02.05.2023 09:00
Lokální biokoridor LBK 4-A, 4-B, k. ú. Topolná
nadlimitní Zadáno 28.04.2023 30.05.2023 09:00
Realizace SZ Lhotka u Frýdku-Místku - polní cesta C7, C8, C35 + výsadba
podlimitní Zadáno 28.04.2023 22.05.2023 09:00
Zpracování IGP pro účely pozemkových úprav v k.ú. Nová Ves u NMNM
VZ malého rozsahu Zadáno 28.04.2023 09.05.2023 10:00
Hlavní polní cesta HC1 a interakční prvek IP3 v k. ú. Pačlavice
podlimitní Zadáno 28.04.2023 18.05.2023 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016