Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Technický dozor stavebníka pro stavbu: Realizace prvků PSZ KoPÚ v k.ú. Zvole u Zábřeha – I. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 11.02.2019 21.02.2019 10:00
Polní cesta HPC 2 - KoPÚ Malovice u Netolic
podlimitní Zadáno 08.02.2019 27.02.2019 09:00
Realizace II. etapy SZ navržených v KoPÚ Bolatice
podlimitní Zadáno 08.02.2019 08.03.2019 09:00
Zajištění SW maintenance na produkt Kofax express desktop
VZ malého rozsahu Zadáno 08.02.2019 19.02.2019 10:00
Studie proveditelnosti závlahové soustavy v oblasti Hustopečsko - I. etapa
podlimitní Zadáno 08.02.2019 26.02.2019 10:00
Polní cesta RCV 8 - Horčápsko
podlimitní Zadáno 07.02.2019 28.02.2019 08:00
Revitalizace potoka OP 3 v k.ú. Nemanice
podlimitní Zadáno 07.02.2019 25.02.2019 09:00
Malý Újezd - PC C2 a C32 s odvodněním
podlimitní Zadáno 07.02.2019 26.02.2019 08:30
Záchranný archeologický výzkum při stavbách polních cest na Semilsku
VZ malého rozsahu Zadáno 07.02.2019 18.02.2019 13:00
KoPÚ Lobeč u Mšena s částí k. ú. Skramouš, Nosálov a Doubravice
VZ malého rozsahu Zadáno 06.02.2019 25.02.2019 08:30
Revitalizační opatření na pravém břehu Holomně, k.ú. Drslavice
podlimitní Zadáno 04.02.2019 21.02.2019 09:00
IGP pro PSZ v KoPÚ Kvíčovice
VZ malého rozsahu Zadáno 04.02.2019 15.02.2019 10:00
Autorský dozor při výstavbě polní cesty VPC1 v k.ú. Senec
VZ malého rozsahu Zadáno 04.02.2019 11.02.2019 10:00
Technický dozor stavebníka stavby polní cesty C5 v k.ú. Vilantice
VZ malého rozsahu Zadáno 01.02.2019 13.02.2019 10:00
Koordinátor BOZP při výstavbě polní cesty VPC1 v k.ú. Senec
VZ malého rozsahu Zadáno 31.01.2019 08.02.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016