Veřejná zakázka: PD, vč. AD a GTP pro cestu VPC1 + IP1 v k.ú. Mrázov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 41976
Systémové číslo: P23V00000779
Evidenční číslo zadavatele: PD/SP2636/2023-529101
Datum zahájení: 10.03.2023
Nabídku podat do: 22.03.2023 09:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: PD, vč. AD a GTP pro cestu VPC1 + IP1 v k.ú. Mrázov
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zajištění vypracování projektové dokumentace, pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby (dále jen „projektová dokumentace“), včetně provedení podrobného geotechnického průzkumu v rozsahu nezbytném pro realizaci následující stavby polní cesty VPC1 + interakční prvek IP1 na p.p.č.1045 LV 1 (Město Teplá) v k.ú. Mrázov, která bude sloužit pro přístup na pozemky a zlepšení propustnosti agrární krajiny a zajištění komfortnějšího pohybu v daném terénu pro zemědělskou techniku, pro pěší a ostatní dopravu.

Délka cesty VPC 1N: 700 m, kategorie: Pv 4,0/20, konstrukce: zpevněná s doporučeným štěrkovým povrchem, popis odvodnění: přelivná cesta s podélným vsakovacím pasem s výplní drenážního kameniva. Budou navrženy 2 výhybny ve střední trase v délce 20 metrů, součástí zakázky je kácení mimolesní zeleně.
Podél PC v části úseku trasy (km 0,120 – 0,500) je navržena doprovodná zeleň po pravé straně cesty.

Výsledkem VZMR bude uzavření 2 smluv o dílo (PD a AD).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 207 400 Kč bez DPH
  Z toho:
  vypracování PD - 189 200 Kč bez DPH
  výkon AD - 18 200 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Cheb

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Karlovarský kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky