Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Realizace SZ Suchdol nad Odrou - polní cesta C27 a sjezd HS10
podlimitní Zadáno 15.04.2021 14.05.2021 09:00
Zajištění obstarávání provozu, údržby, oprav a využití bytového fondu SPÚ v působnosti Pobočky Bruntál období 5/2021 - 4/2023
VZ malého rozsahu Zadáno 15.04.2021 26.04.2021 09:00
Revitalizace Černého potoka v k. ú. Klenčí pod Čerchovem
podlimitní Zadáno 15.04.2021 10.05.2021 10:00
TDS na stavbě Stavba poldru Pol1 s polní cestou C7 v k.ú. Hostěrádky
VZ malého rozsahu Zadáno 15.04.2021 22.04.2021 08:00
Výstavba - rekonstrukce polní cesty VC2-R v k.ú. Matějovice
podlimitní Zadáno 15.04.2021 03.05.2021 09:00
Vypracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru pro rekonstrukci polní cesty VC4 - R a vybudování polní cesty VC6 v k.ú. Tachov u Doks včetně geotechnického průzkumu (GTP)
VZ malého rozsahu Zadáno 14.04.2021 26.04.2021 09:00
Polní cesty C 1 a C 3 - KoPÚ Sedlovice
podlimitní Zadáno 14.04.2021 03.05.2021 09:00
Zajištění činnosti TDS pro stavbu Protierozní mez PM1 v k.ú. Velká Losenice
VZ malého rozsahu Zadáno 14.04.2021 15.04.2021 15:00
Projektová dokumentace k realizaci PSZ v k.ú. Jítrava
VZ malého rozsahu Zadáno 14.04.2021 23.04.2021 10:00
Polní cesty HC1 a HC4 v k.ú. Mlázovice
podlimitní Zadáno 14.04.2021 30.04.2021 09:00
Výstavba polní cesty VPC C1 v k.ú. Pulečný
podlimitní Zadáno 14.04.2021 10.05.2021 09:00
PD – Polní cesty HC19a, HC20, HC22 a HC23 v k.ú. Němčičky u Hustopečí
VZ malého rozsahu Zadáno 13.04.2021 21.04.2021 09:00
Postupy odpovědného zadávání v podmínkách SPÚ
VZ malého rozsahu Zadáno 13.04.2021 21.04.2021 10:00
PŘEDBĚŽNÁ TRŽNÍ KONZULTACE KE STANOVENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA STAVEBNÍ PRÁCE S OHLEDEM NA ASPEKTY SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÉHO ZADÁVÁNÍ
podlimitní Zadávání 13.04.2021 29.04.2021 10:00
Zajištění úklidových služeb KPÚ pro Plzeňský kraj - KPÚ Plzeň
VZ malého rozsahu Zadáno 13.04.2021 21.04.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016