Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vyhotovení projektových dokumentací: LBK 7/13-13-18, LBK 11/13-13-18, LBC 3/13-13-18 v k.ú. Břežany II. podle schváleného návrhu pozemkových úprav.
VZ malého rozsahu Zadáno 17.04.2020 06.05.2020 00:00
Výstavba a obnova polní cesty C3 v k.ú. Bílka a výsadba doprovodné zeleně k polní cestě C3
VZ malého rozsahu Zadáno 14.04.2020 28.04.2020 08:00
KoPÚ v k. ú. Hostouň u Horšovského Týna a Tasnovice
nadlimitní Zadáno 08.04.2020 27.05.2020 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Černá Hora
nadlimitní Zadáno 08.04.2020 05.06.2020 09:00
Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Drchlava
podlimitní Zadáno 07.04.2020 29.04.2020 09:00
Projektová dokumentace pro Hlavní polní cesty HC7 a HC28 v k.ú. Lešná, Hlavní polní cestu C12 v k.ú. Příluky a Hlavní polní cestu HC8 v k.ú. Vysoká u Valašského Meziříčí
VZ malého rozsahu Zadáno 07.04.2020 24.04.2020 09:00
Projektová dokumentace pro Suchou nádrž SN1 Střelnice v k.ú. Lešná
VZ malého rozsahu Zadáno 07.04.2020 21.04.2020 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lhota pod Kosířem
VZ malého rozsahu Zadáno 07.04.2020 05.05.2020 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Heršpice
podlimitní Zadáno 07.04.2020 11.05.2020 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dívčí Hrad a Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Sádek u Dívčího Hradu
nadlimitní Zadáno 06.04.2020 13.05.2020 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nová Ves u Oslavan
nadlimitní Zadáno 06.04.2020 11.05.2020 09:00
Komplexní pozemkové úpravy Celné
podlimitní Zadáno 06.04.2020 27.04.2020 08:00
Překládka SEK v k.ú. Dolní Lipka
VZ malého rozsahu Zadáno 06.04.2020 09.06.2020 00:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dožice (s rekonstrukcí přídělů) a v k.ú. Radošice
nadlimitní Zadáno 03.04.2020 08.06.2020 10:00
Zpracování projektové dokumentace Málkov u Přimdy OP2 + VN6 a Stráž u Tachova PR1 + TTP1N
VZ malého rozsahu Zadáno 02.04.2020 20.04.2020 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016