Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
KoPÚ Jeseník nad Odrou – projektová dokumentace pro realizaci SZ
VZ malého rozsahu Zadáno 11.03.2021 29.03.2021 09:00
PD - Přehrážky PŘ1-PŘ5 s polní cestou CP2 v k. ú. Ráječko
VZ malého rozsahu Zadáno 11.03.2021 31.03.2021 09:00
PD na společná zařízení Pokřikov
VZ malého rozsahu Zadáno 10.03.2021 24.03.2021 09:00
Znalecké posudky KPÚ pro Karlovarský kraj na roky 2021 a 2022
VZ malého rozsahu Zadáno 09.03.2021 24.03.2021 10:00
Znalecké posudky KPÚ pro Karlovarský kraj na roky 2021 a 2022: Část 2 - Znalecké posudky pro ocenění staveb - korekce
VZ malého rozsahu Zadáno 09.03.2021 24.03.2021 10:00
Zajištění podpory provozu aplikací Centrální dlužník, Ostatní pohledávky a Evidence vymáhaných pohledávek
VZ malého rozsahu Zadáno 08.03.2021 19.03.2021 10:00
Zpracování PD vč. GTP a zajištění AD pro HPC1 vč. IP1 a IP6 a VPC2 v k. ú. Rybnice
VZ malého rozsahu Zadáno 04.03.2021 17.03.2021 10:00
Dodatečné práce pro dokončení KoPÚ Budeč
nadlimitní Zadáno 04.03.2021 14.04.2021 09:00
Vyhotovení PD- Realizace prvků ÚSES, PEO a polních cest v k.ú. Měnín 2
VZ malého rozsahu Zadáno 04.03.2021 24.03.2021 09:00
Byšice - cesty HC2 a HC3
podlimitní Zadáno 04.03.2021 23.03.2021 08:00
Realizace SZ Bocanovice - C1, C2, C3 a vodohospodářská opatření
podlimitní Zadáno 03.03.2021 07.04.2021 09:00
Nebužely - polní cesta C4 se zelení a polní cesta C5
podlimitní Zadáno 03.03.2021 31.03.2021 09:00
PD – Suchá retenční nádrž N2 v k.ú. Babolky
VZ malého rozsahu Zadáno 02.03.2021 29.03.2021 09:00
Vyhotovení PD a zajištění AD na výsadbu zeleně v k. ú. Slatina u Hostouně
VZ malého rozsahu Zadáno 02.03.2021 18.03.2021 10:00
Vypracování PD vč. GTP a zajištění AD pro rekonstrukci VPC 1 a výstavbu VPC 12 s realizací IP 3 v k.ú. Skalka u Blíževedel
VZ malého rozsahu Zadáno 01.03.2021 10.03.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016