Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce polní cesty HPC5 v k.ú. Kristiánov
VZ malého rozsahu Zadáno 25.03.2021 09.04.2021 10:00
TDS "Vedlejší polní cesta C4, k.ú. Drslavice"
VZ malého rozsahu Zadáno 25.03.2021 27.03.2021 00:00
Protierozní mez PM1 v k. ú. Velká Losenice
VZ malého rozsahu Zadáno 25.03.2021 16.04.2021 08:00
ZAV na akci rekonstrukce polní cesty C42 v k.ú. Doksy u Máchova jezera
VZ malého rozsahu Uzavřeno 25.03.2021 25.03.2021 10:00
Nebužely - polní cesta C4 se zelení a polní cesta C5 - TDS a koordinátor BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 25.03.2021 07.04.2021 09:00
Technické dozory a BOZP Lukavice a Kunvald
VZ malého rozsahu Zadáno 25.03.2021 06.04.2021 09:00
Realizace polní cesty HC2b v k.ú. Sovínky
podlimitní Zadáno 23.03.2021 15.04.2021 09:00
Výstavba poldru Vrchy v k.ú. Stolín
podlimitní Zadáno 23.03.2021 15.04.2021 09:00
Vypracování PD společných zařízení na základě KoPÚ Chotěmice, KoPÚ Myslkovice, KoPÚ Podolí, KoPÚ Ratibořice, KoPÚ Ratibořské Hory, KoPÚ Sedlečko u Soběslavě, KoPÚ Vřesce
VZ malého rozsahu Zadáno 23.03.2021 12.04.2021 09:00
Poskytnutí jedné licence webové aplikace LeXikon VZ
VZ malého rozsahu Zadáno 23.03.2021 24.03.2021 00:00
Zpracování PD polních cest C3, C8, C14, C16 a propustku P1 v k.ú. Skuhrov u Železného Brodu
VZ malého rozsahu Zadáno 22.03.2021 06.04.2021 10:00
Zajištění TDS na akci rekonstrukce polní cesty C42 v k.ú. Doksy u Máchova jezera
VZ malého rozsahu Uzavřeno 22.03.2021 22.03.2021 10:30
Realizace PSZ v k. ú. Cipín
podlimitní Zadáno 22.03.2021 14.04.2021 08:00
Nákup pamětí HPE 64GB
VZ malého rozsahu Zadáno 21.03.2021 22.03.2021 00:00
Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru pro stavbu „Polní cesta HPC2 a IP21 v k.ú. Rohozná u Jihlavy“
VZ malého rozsahu Zadáno 19.03.2021 31.03.2021 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016