Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vypracování projektové dokumentace na novostavbu polní cesty VPC 18, interakční prvek IP9 a drenáž 1 v k.ú. Lounín
VZ malého rozsahu Zadáno 14.05.2018 29.05.2018 08:30
Vytyčení nových pozemků po KoPÚ - 2018
VZ malého rozsahu Zadáno 14.05.2018 25.05.2018 10:00
Technický dozor stavebníka Krasíkov
VZ malého rozsahu Zadáno 14.05.2018 17.05.2018 00:00
Vyhotovení PD a zajištění činnosti AD na polní cesty v k.ú. Srby u Hošovského Týna, Mašovice u Meclova a Polžice u Horšovského Týna
VZ malého rozsahu Zadáno 11.05.2018 29.05.2018 11:00
KoPÚ v k.ú. Rychnov na Moravě
nadlimitní Zadáno 11.05.2018 25.06.2018 08:30
Prováděcí dokumentace na stavby polních cest v k.ú. Nová Ves (C1, C3 a C15) a Milovanice (C18, C15a a C14)
VZ malého rozsahu Zadáno 10.05.2018 31.05.2018 10:00
Zajištění stěhovacích služeb pro SPÚ
VZ malého rozsahu Zadáno 09.05.2018 17.05.2018 12:00
Jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Suchomasty
VZ malého rozsahu Zadáno 04.05.2018 08.06.2018 08:30
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Polepy a k. ú. Encovany
nadlimitní Zadáno 02.05.2018 06.06.2018 09:00
Polní cesty Sedliště
podlimitní Zadáno 30.04.2018 18.05.2018 09:00
TDS + koordinátor BOZP pro stavbu „Realizace 1. etapy PSZ Kobeřice ve Slezsku"
VZ malého rozsahu Zadáno 27.04.2018 09.05.2018 09:00
Výstavba polních cest: část 1: Polní cesta C 2 kategorie VPC 1-4/30 v k. ú. Býkovice u Louňovic, část 2: Polní cesta HPC 1 v k.ú. Křížov pod Blaníkem,část 3: Polní cesta VPC 5 v k. ú. Křížov pod Blaníkem
podlimitní Zadáno 27.04.2018 31.05.2018 10:00
Polní cesta C8 v k.ú. Osová Bitýška
podlimitní Zadáno 26.04.2018 21.05.2018 10:00
TDS a koordinátor BOZP na stavbě "Protierozní val a polní cesty v k.ú. Lysec"
VZ malého rozsahu Zadáno 25.04.2018 14.05.2018 14:00
Projektová dokumentace pro realizaci společných zařízení v k.ú. Branná u Šumperka – 2018
VZ malého rozsahu Zadáno 25.04.2018 04.05.2018 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016