Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Stavba polní cesty HPC 2 v k.ú. Kříše
podlimitní Zadáno 08.03.2018 29.03.2018 09:00
Právní poradenství k problematice GDPR v návaznosti na platnou legislativu (nesporná agenda)
VZ malého rozsahu Zadáno 07.03.2018 14.03.2018 11:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Jeníkovice u Horšovského Týna a Výrov u Milavčí
podlimitní Zadáno 07.03.2018 06.04.2018 09:00
KoPÚ v k.ú. Horní Bojanovice a v k.ú. Křepice u Hustopečí
nadlimitní Zadáno 07.03.2018 10.04.2018 09:00
Rámcová dohoda pro vytyčování pozemků po pozemkových úpravách, Pobočka Zlín 2018 - 2019
VZ malého rozsahu Zadáno 07.03.2018 22.03.2018 09:00
Komplexní pozemkové úpravy Řendějov, Nová Lhota, Neškaredice, Útěšenovice
nadlimitní Zadáno 07.03.2018 16.04.2018 08:30
Archeologické dohledy 4 staveb – Hořiněves, Nepasice, Libřice
VZ malého rozsahu Zadáno 06.03.2018 26.03.2018 09:00
Polní cesta V2 v k.ú. Korotice
podlimitní Zadáno 05.03.2018 22.03.2018 09:00
Polní cesta C1 v k.ú. Jakub
podlimitní Zadáno 05.03.2018 23.03.2018 09:00
Vypracování PD pro poldry Nové Dvory a Nová Ves a pro DPC50 v k.ú. Lomnice nad Popelkou
VZ malého rozsahu Zadáno 05.03.2018 19.03.2018 12:00
KoPÚ Skryje nad Berounkou
VZ malého rozsahu Zadáno 05.03.2018 21.03.2018 10:00
PŘEDBĚŽNÁ TRŽNÍ KONZULTACE - Dodávka, implementace a podpora provozu informačního systému elektronické spisové služby pro období 2020-2023
nadlimitní Zadávání 01.03.2018 13.03.2018 12:00
Realizace 1. etapy PSZ Kobeřice ve Slezsku
podlimitní Zadáno 01.03.2018 10.04.2018 09:00
Právní služby na úseku správy nemovitostí a převodu majetku (nesporná agenda)
VZ malého rozsahu Zadáno 27.02.2018 07.03.2018 11:00
Stavba Poldru na Šumickém potoce v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou
podlimitní Zadáno 27.02.2018 26.03.2018 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016