Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Analyticko-konzultační služby v oblasti ekonomického systému SPÚ
VZ malého rozsahu Zadáno
Komplexní pozemkové úpravy Čermná v Krkonoších
nadlimitní Zadáno 17.07.2017 09:00
KoPÚ Úherce u Nýřan - dodatečné služby
nadlimitní Zadáno
Poskytnutí poradenských a konzultačních služeb v rámci technického zabezpečení projektu Centrálního ekonomického systému řízení
VZ malého rozsahu Zadáno
Smlouva o poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací - pevné hlasové služby
VZ malého rozsahu Zadáno
Údržba nepronajatých pozemků v Moravskoslezském kraji
VZ malého rozsahu Zadáno
Zajištění činností souvisejících se správou nemovitostí SPÚ, konkrétně činnosti související s nájmy/pachty nemovitostí pro Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Zadáno
Zajištění licenční, systémové a technické podpory aplikací platformy Bentley Systems pro rok 2014
VZ malého rozsahu Zadáno
Zajištění obstarávání provozu údržby, oprav a využití majetku v příslušnosti hospodařit SPÚ v Plzeňském kraji
VZ malého rozsahu Zadáno
Realizace polních cest C3, C5, C10, C25 a výsadba biokoridoru LBK 35 v k.ú. Dětřichov u Frýdlantu
podlimitní Příjem nabídek 16.04.2021 04.05.2021 12:30
Projekty na realizaci polních cest HPC40 k.ú. Choťovice a VPC1, VPC2 k.ú. Oseček
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.04.2021 29.04.2021 10:00
Hlavní polní cesty HC1E, HC3A, HC3B, HC4 vč. ZÚ1, k. ú. Horní Němčí
podlimitní Příjem nabídek 16.04.2021 10.05.2021 09:00
Hlavní polní cesty CP1, CP2 a CP8, vč. příkopu OP3 v k.ú. Nedachlebice
podlimitní Příjem nabídek 16.04.2021 06.05.2021 09:00
<skrytý název>
nadlimitní Zahájena 15.04.2021 24.05.2021 09:00
Polní cesta HPC1 v k.ú. Šebestěnice
podlimitní Příjem nabídek 15.04.2021 04.05.2021 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10 20 30 40 100  ››