Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Komplexní pozemkové úpravy Čermná v Krkonoších
nadlimitní Zadáno 17.07.2017 09:00
KoPÚ Úherce u Nýřan - dodatečné služby
nadlimitní Zadáno
Koordinátor BOZP - HPC1 Janovická Lhota
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.06.2024 24.06.2024 08:00
Polní cesta HPC1 v k.ú. Janovická Lhota
podlimitní Příjem nabídek 14.06.2024 02.07.2024 08:00
Realizace PSZ KoPÚ v k.ú. Doubravice nad Moravou
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.06.2024 01.07.2024 09:00
PD – Realizace I. etapy PSZ Litultovice - Vodohospodářská opatření na Litultovickém potoce
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.06.2024 24.06.2024 09:00
Realizace VC2 a výsadba doprovodné zeleně v k.ú. Újezd u Krásné
podlimitní Příjem nabídek 13.06.2024 04.07.2024 08:30
Hlavní polní cesta HC28 v k.ú. Lešná
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.06.2024 21.06.2024 08:00
Rekonstrukce polní cesty HC1-R v k. ú. Pavlovice u Jestřebí 2024
podlimitní Příjem nabídek 13.06.2024 01.07.2024 09:00
Realizace ochranné meze OM1 s interakčním prvkem IP1 v k.ú. Prostřední Bečva
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.06.2024 28.06.2024 07:00
KoPÚ v k.ú. Pečetín
podlimitní Příjem nabídek 13.06.2024 01.07.2024 09:00
LBK 47 s cestou VC9AB k.ú. Chodeč u Mělníka - TDS a KoBOZP
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.06.2024 24.06.2024 08:30
Realizace protipovodňového a protierozního opatření KoPÚ v k.ú. Dlouhý Újezd
podlimitní Příjem nabídek 12.06.2024 28.06.2024 09:00
Zpracování PD na realizaci polních cest v k.ú. Hořesedly HC1-R, HC3-R1, HC3-R2,VC8-R, VC11-R včetně IP1 a IP2
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.06.2024 24.06.2024 08:00
Geotechnický průzkum pro KoPÚ v k.ú. Újezd u Kasejovic
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.06.2024 18.06.2024 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10 20 30 40 100  ››