Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Komplexní pozemkové úpravy Čermná v Krkonoších
nadlimitní Zadáno 17.07.2017 09:00
KoPÚ Úherce u Nýřan - dodatečné služby
nadlimitní Zadáno
Zpracování projektové dokumentace na opravu rybníka Jílovka v k.ú. Zahrádky u České Lípy, vč. zajištění autorského dozoru
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.03.2023 03.04.2023 09:00
Vyhotovení znaleckých posudků pro KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha 2023 - 2024
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.03.2023 04.04.2023 09:00
Komplexní pozemkové úpravy Polom u Potštejna
podlimitní Příjem nabídek 24.03.2023 03.05.2023 13:00
Komplexní pozemkové úpravy Kamenice u Dobrého
nadlimitní Příjem nabídek 24.03.2023 03.05.2023 09:00
PD vč. AD a GTP pro cestu VPC 2 v k.ú. Újezd u Krásné
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.03.2023 12.04.2023 08:30
PD vč. AD a GTP pro cestu C 25 k. ú. Krásná
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.03.2023 12.04.2023 08:30
Technický dozor stavebníka při realizaci Vodní nádrže VN 1 v k.ú. Bražná
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.03.2023 04.04.2023 09:30
Zpracování Projektové dokumentace pro výstavbu polní cesty včetně autorského dozoru VPC 4 v k.ú. Senec u Rakovníka a HPC 1B v k.ú. Kněževes u Rakovníka
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.03.2023 30.03.2023 08:00
TDS a koordinátor BOZP při realizaci staveb PCE a VHO v k.ú. Rytířov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.03.2023 31.03.2023 08:00
Projektové dokumentace 2023 - okres Kutná Hora
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.03.2023 03.04.2023 09:00
Kučlín cesty
podlimitní Příjem nabídek 22.03.2023 12.04.2023 09:00
Realizace plánu společných zařízení v k. ú. Hynkov - I. etapa
podlimitní Příjem nabídek 22.03.2023 11.04.2023 09:00
Část 1. Vypracování ZP na ocenění pozemků na území Jihočeského kraje
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.03.2023 19.04.2023 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10 20 30 40 100  ››