Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
PD „Lokální biokoridor LBK 8, k. ú. Nedachlebice a k. ú. Březolupy“
VZ malého rozsahu Zadáno 19.03.2021 26.03.2021 09:00
Projektová dokumentace - Biokoridor LBK SL003 - SL013 v k. ú. Beřovice
VZ malého rozsahu Zadáno 19.03.2021 09.04.2021 09:00
Projekty pro realizaci staveb společných zařízení v okrese Trutnov
VZ malého rozsahu Zadáno 19.03.2021 08.04.2021 10:00
Realizace polních cest C2, C3 a C21 s IP k.ú. Tučín
podlimitní Zadáno 18.03.2021 07.04.2021 09:00
Účelové komunikace v k.ú. Slabčice, Nemějice a Písecká Smoleč
podlimitní Zadáno 18.03.2021 15.04.2021 10:00
Výstavba polních cest VC1a,b a VC1c,d v k.ú. Žďárek u Sychrova
podlimitní Zadáno 18.03.2021 07.04.2021 10:00
Zajištění dodávky spotřebního materiálu
VZ malého rozsahu Zadáno 18.03.2021 31.03.2021 10:00
Polní cesta VPC2, VPC3, VPC5, VPC9 v k.ú. Červená Lhota
podlimitní Zadáno 18.03.2021 07.04.2021 09:00
TDS a BOZP pro rekonstrukci rybníku a části cesty v k.ú. Dřevěnice
VZ malého rozsahu Zadáno 18.03.2021 31.03.2021 14:00
Stavba vodních nádrží VN3 a VN4 v k.ú. Chouzovy/2
podlimitní Zadáno 18.03.2021 07.04.2021 09:00
Byšice - cesty HC2 a HC3 - TDS a koordinátor BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 18.03.2021 26.03.2021 09:00
Polní cesta C14 v k.ú. Štipoklasy u Černín
VZ malého rozsahu Zadáno 18.03.2021 14.04.2021 09:00
Realizace PEO a ÚSES v okrese Chomutov
nadlimitní Zadáno 17.03.2021 03.05.2021 09:00
Údržba HOZ Bubovice
VZ malého rozsahu Zadáno 17.03.2021 25.03.2021 09:00
Realizace polních cest Roveň u Rychnova nad Kněžnou
podlimitní Zadáno 17.03.2021 12.04.2021 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016