Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vzdělávací akce „Zajištění hostingu, vzdělávání a testování zaměstnanců ve vytvořených e-learningových kurzech v internetovém vzdělávacím portálu“
VZ malého rozsahu Zadáno 24.11.2021 26.11.2021 00:00
Realizace Mokřadu v k.ú. Košín
VZ malého rozsahu Zadáno 24.11.2021 08.12.2021 09:00
Pořízení kávovaru DeLonghi na pobočku Bruntál
VZ malého rozsahu Uzavřeno 23.11.2021 23.11.2021 17:00
Projektová dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby s názvem „Hlavní polní cesta HC3 a výsadba LBC Háje, LBK 769703-2 a IP3 v k. ú. Třebětice“
VZ malého rozsahu Zadáno 23.11.2021 02.12.2021 08:00
TDS a výkon KBOZP pro polní cestu S 5 v k. ú. Ostromeč a polní cestu HPC 1 v k. ú. Černovice u Bukovce
VZ malého rozsahu Zadáno 23.11.2021 09.12.2021 09:00
PD a AD - Polní cesty C05, C11 v k.ú. Skalice u Smiřic, Skalička nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 23.11.2021 08.12.2021 09:00
Zajištění úklidových prací budovy pro Pobočku Tachov 2022 - 2023
VZ malého rozsahu Zadáno 23.11.2021 07.12.2021 09:00
Technický dozor stavebníka (TDS) a koordinátor BOZP při výstavbě malé vodní nádrže VN1, VN2 a biocentra LBC 106 v k.ú. Zderaz u Kolešovic
VZ malého rozsahu Zadáno 22.11.2021 30.11.2021 08:00
Realizace Stráž u Tachova PR1 + TTP1N/2
VZ malého rozsahu Zadáno 22.11.2021 08.12.2021 10:00
Projektová dokumentace na rekonstrukci PC C2, svodný příkop SP1, SP2, propustek P11, novostavba PC C11, rekonstrukce OP1 v k.ú Kotopeky a novostavba PC C25 a propustku P15 v k.ú. Praskolesy
VZ malého rozsahu Zadáno 18.11.2021 02.12.2021 09:00
Rekonstrukce polní cesty HC 3 v k.ú. Ledčice
podlimitní Zadáno 18.11.2021 07.12.2021 08:00
Polní cesta HPC3 s ozeleněním a odvodňovací příkop OP1 s propustkem v k.ú. Skramouš
podlimitní Zadáno 18.11.2021 06.12.2021 08:00
PD, AD pro opatření KoPÚ Verneřicko a Dolní Habartice
podlimitní Zadáno 16.11.2021 06.12.2021 09:00
Poskytování služeb Microsoft Azure
VZ malého rozsahu Zadáno 15.11.2021 30.11.2021 10:00
Roční servisní prohlídka vozidla Dacia Duster
VZ malého rozsahu Uzavřeno 12.11.2021 12.11.2021 16:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016