Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Projektová dokumentace polních cest a AD v k.ú. Praskačka, Habřina, Vrchovnice
VZ malého rozsahu Zadáno 19.04.2018 02.05.2018 09:00
Zajištění rámcové dohody pro zpracování znaleckých posudků pro oceňování majetku ve správě KPÚ pro Pardubický kraj
VZ malého rozsahu Zadáno 19.04.2018 03.05.2018 09:00
Studie odtokových poměrů Dobřany v katastrálních územích Dobřany, Šlovice, Chlumčany a Vstiš
VZ malého rozsahu Zadáno 19.04.2018 03.05.2018 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bystřice pod Hostýnem
nadlimitní Zadáno 19.04.2018 23.05.2018 09:00
Úklid skládek, odvoz a likvidace odpadu
VZ malého rozsahu Zadáno 18.04.2018 26.04.2018 10:00
Údržba HOZ Táborsko
VZ malého rozsahu Zadáno 18.04.2018 30.04.2018 17:00
Polní cesty C15 a C40, protierozní meze M1 a M2 v k.ú. Dolní Bobrová
podlimitní Zadáno 17.04.2018 10.05.2018 10:00
KoPÚ v k.ú. Myslovice a Kroměždice
podlimitní Zadáno 17.04.2018 09.05.2018 09:00
PD - společná zařízení v k.ú. Nevratice a Staré Smrkovice
VZ malého rozsahu Zadáno 17.04.2018 03.05.2018 14:00
Technický dozor stavebníka stavby Hlavních polních cest HC3 a HC8 v k.ú. Police u Valašského Meziříčí
VZ malého rozsahu Zadáno 13.04.2018 23.04.2018 10:00
Vyhotovení PD a zajištění činnosti AD na polní cesty v k.ú. Brůdek, Studánky u Všerub a Všeruby u Kdyně
VZ malého rozsahu Zadáno 12.04.2018 30.04.2018 11:00
Realizace polní cesty C1 v k.ú. Matná
podlimitní Zadáno 12.04.2018 02.05.2018 09:00
PD pro realizaci cest C8, C10, C12, C19 v k.ú. Chlumec u Dačic a cesty C3 v k.ú Hostkovice u Dolních Němčic
VZ malého rozsahu Zadáno 12.04.2018 04.05.2018 09:00
Projektová dokumentace na společná zařízení v k. ú. Kotvrdovice
VZ malého rozsahu Zadáno 11.04.2018 23.04.2018 10:00
Zajištění servisních služeb, pneuservisu a oprav vozidel pro Pobočku Klatovy
VZ malého rozsahu Zadáno 11.04.2018 18.04.2018 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016