Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Liniová výsadba podél komunikací v k. ú. Roudná nad Lužnicí
nadlimitní Zadáno 05.08.2019 05.09.2019 09:00
Polní cesty Tchořovice II. etapa
podlimitní Zadáno 02.08.2019 21.08.2019 10:00
Účelová komunikace SÚ 2 v k. ú. Všemyslice
podlimitní Zadáno 02.08.2019 20.08.2019 09:00
Technický dozor stavebníka na akci Novostavba polní cesty C3 a odvodňovacího příkopu OP3 v k.ú. Trubská
VZ malého rozsahu Zadáno 02.08.2019 20.08.2019 09:00
Polní cesta Kuřimany k Milejovicům
VZ malého rozsahu Zadáno 02.08.2019 16.08.2019 09:00
Realizace prvků plánu společných zařízení KoPÚ v k.ú. Horní Libina – I. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 01.08.2019 15.08.2019 09:00
PD - Vodní nádrž na Hlásecké bystřině a spojovací cesta v k.ú. Liberk a k.ú. Hláska
VZ malého rozsahu Zadáno 01.08.2019 14.08.2019 09:00
Realizace polní cesty C8 a C10 v k. ú. Chlumec u Dačic
podlimitní Zadáno 01.08.2019 21.08.2019 09:00
Realizace polní cesty VPC 5 v k.ú. Radyně.
VZ malého rozsahu Zadáno 01.08.2019 14.08.2019 10:00
Studie odtokových poměrů k.ú. Protivín
VZ malého rozsahu Zadáno 01.08.2019 09.08.2019 10:00
Činnost TDS pro výstavbu polní cesty Vysoké Jamné VPC 11
VZ malého rozsahu Zadáno 01.08.2019 12.08.2019 14:00
Výkon technického dozoru stavebníka při realizaci polní cesty VPC 5 v k. ú. Radyně
mimo režim ZZVZ Zadáno 01.08.2019 19.08.2019 00:00
Výkon technického dozoru stavebníka při realizaci polní cesty VPC 5 v k. ú. Radyně, korekce
VZ malého rozsahu Zadáno 01.08.2019 19.08.2019 00:00
HOZ Tověř – údržba otevřeného odvodňovacího kanálu
podlimitní Zadáno 31.07.2019 19.08.2019 10:00
Založení biokoridoru LBK4 v k.ú. Holedeč a biokoridoru LBK6 v k.ú. Stránky
podlimitní Zadáno 31.07.2019 19.08.2019 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016