Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vzdělávací akce: PROLAND
VZ malého rozsahu Zadáno 27.05.2024 28.05.2024 14:00
Vyhotovení projektových dokumentací – Pobočka Kolín 2024
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.05.2024 12.06.2024 12:00
JPÚ Žichov, Lužice
podlimitní Hodnocení 27.05.2024 17.06.2024 09:00
PD pro výsadbu zeleně - realizace opatření k ochraně ŽP s následnou péčí v k.ú. Fleky, včetně výkonu AD
VZ malého rozsahu Zadáno 24.05.2024 05.06.2024 09:00
Napojení správní budovy ve Svitavách na veřejnou kanalizaci
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.05.2024 12.06.2024 08:00
Výzva č. 134 k podání nabídek v kategorii A2-CB: Údržba HOZ Táborsko
nadlimitní Zadáno 23.05.2024 03.06.2024 08:00
Sečení travního porostu a údržba zeleně na pozemcích KN 1426 v k.ú. Holany, KN 52/5 a část 11/5 v k.ú. Prácheň, KN 1322/2 v k.ú. Stráž pod Ralskem, KN 1979/1 v k.ú. Kravaře v Čechách, KN 764 v k.ú. Zahrádky u České Lípy, část KN 1373 v k.ú. Česká Lípa
VZ malého rozsahu Uzavřeno 23.05.2024 23.05.2024 12:00
Jednoduché pozemkové úpravy – upřesnění přídělu v k.ú. Holýšov
podlimitní Vyhodnoceno 23.05.2024 10.06.2024 09:00
Realizace PSZ v k. ú. Nová Dědina - IP8 s tůní T1 a IP6
VZ malého rozsahu Zadáno 23.05.2024 11.06.2024 09:00
JPÚ v k.ú. Chudenín/2
VZ malého rozsahu Zadáno 23.05.2024 04.06.2024 09:00
Revitalizace HOZ v k.ú. Lukavec u Pacova
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.05.2024 07.06.2024 08:00
Polní cesta C15 v k.ú. Velký Vřešťov
podlimitní Zadáno 22.05.2024 07.06.2024 09:00
Realizace PSZ Neplachovice I. etapa
nadlimitní Vyhodnoceno 22.05.2024 25.06.2024 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Milešice
nadlimitní Hodnocení 22.05.2024 03.07.2024 09:00
Podpora provozu ekonomického informačního systému na období 6/24
VZ malého rozsahu Zadáno 22.05.2024 23.05.2024 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016