Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Technický dozor stavebníka pro stavbu: Realizace společných zařízení KoPÚ v k.ú. Hradčany na Moravě
VZ malého rozsahu Zadáno 14.05.2019 23.05.2019 10:00
Realizace polní cesty VPC 5-R v k.ú. Šemnice.
podlimitní Zadáno 14.05.2019 31.05.2019 09:00
Analýza stávajícího stavu a návrh opatření – Závlahy Metuje akvadukt
VZ malého rozsahu Zadáno 13.05.2019 27.05.2019 17:00
Vypracování projektové dokumentace na revitalizační opatření v povodí Velmovického potoka v k.ú. Mašovice
VZ malého rozsahu Zadáno 13.05.2019 24.05.2019 00:00
Projektová dokumentace pro polní cesty HPC C3 a VPC C1 v k.ú. Pulečný, včetně zajištění dokladů pro žádost o stavební povolení
VZ malého rozsahu Zadáno 10.05.2019 23.05.2019 12:00
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Svatá Maří a Trhonín
nadlimitní Vyhodnoceno 10.05.2019 27.06.2019 09:00
Polní cesta RCV17 a RCV17-1 - KoPÚ Vitějovice
podlimitní Zadáno 10.05.2019 28.05.2019 09:00
Komplexní pozemková úprava Dolní Lánov
nadlimitní Hodnocení 10.05.2019 10.06.2019 08:30
Předběžná tržní konzultace - Zajištění komerční spisovny pro Státní pozemkový úřad
nadlimitní Zadávání VZ 09.05.2019 24.05.2019 14:00
Rozbory sedimentů, půdy a odpadní vody
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.05.2019 04.06.2019 10:00
Geodetické služby 02/2019 – Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
VZ malého rozsahu Zadáno 09.05.2019 22.05.2019 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Ostrá, Opočnice a Vrbice
nadlimitní Zadáno 09.05.2019 17.06.2019 08:30
Rekonstrukce polních cest HC6 v k. ú. Kolešovice a HC3 v k. ú. Přílepy
podlimitní Zadáno 09.05.2019 18.06.2019 08:30
Vytýčení vlastnické hranice včetně trvalé stabilizace po zapsané KoPÚ
VZ malého rozsahu Zadáno 07.05.2019 27.05.2019 10:00
Výmalba kancelářských prostor
VZ malého rozsahu Uzavřeno 07.05.2019 07.05.2019 11:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016